Cesta

Reformní program zaměřený na vysokoškolské vzdělávání - 26/09/2011

Studenti v posluchárně sledují profesora píšícího na tabuli © iStock/Dr. Heinz Linke

EU chce pomoci členským státům zvýšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání, přizpůsobit učební osnovy potřebám trhu a umožnit přístup ke vzdělání širšímu spektru studentů.

V Evropě najdete asi 4 000 univerzit a dalších vysokoškolských vzdělávacích institucí, z nichž některé patří ke světové špičce. Některým se však držet krok s ekonomickými a sociálními změnami nedaří.

Podle posledních odhadů English bude do roku 2020 vyžadovat 35 % pracovních míst v Evropské unii vysokoškolský diplom. Dnes jej vlastní pouze 26 % pracovníků, což je o dost méně než například ve Spojených státech, Japonsku nebo Kanadě.

EU proto přichází s novou strategií DeutschEnglishfrançais na modernizaci vysokoškolského vzdělávání. Směřuje k reformám, které by měly členské státy provést a zaručit tak, že v budoucnu bude na pracovním trhu dostatek absolventů s náležitými dovednostmi, schopných podílet se na inovacích, ekonomickém růstu a vytváření pracovních míst.

Reformy by měly též mladým lidem pomoci získat vzdělání v oborech, o které mají zájem, a najít zaměstnání odpovídající jejich kvalifikaci,

Reformy sledují tyto cíle:

  • zvýšit do roku 2020 počet absolventů vysokých škol na 40 % (v EU je současný průměr kolem 34 %)
  • umožnit studium širšímu spektru osob, pokud jde o sociálního původ, a snížit počet těch, kteří studium nedokončí
  • zvýšit kvalitu studijních programů a zajistit, aby reagovaly na potřeby jak samotných studentů, tak jejich budoucích zaměstnavatelů
  • podněcovat a odměňovat špičkové výsledky ve výuce a výzkumu
  • poskytovat studentům příležitosti ke získávání dalších dovedností prostřednictvím studia v zahraničí
  • vychovávat více výzkumných pracovníků, které bude Evropa dozajista potřebovat
  • posilovat vazby mezi vzděláváním, výzkumem a mezi podnikatelskou sférou
  • zajistit dostatečné financování a kontrolovat, zda je využíváno k dosahování vytýčených cílů

Za podobu vzdělávání sice odpovídají samy členské státy, ale Evropská unie jim může významnou měrou pomoci při jeho modernizaci.

Tato pomoc spočívá například v zavedení celoevropských systému k hodnocení univerzit a zajišťováním informací, které studentům pomáhají najít v Evropě vysokou školu, jež nejlépe odpovídá jejich představám. Záruky za půjčku by zase pomohly získat finanční prostředky těm studentům, jež se rozhodnout absolvovat magisterské studium v jiném státě EU.

Podle návrhů Komise by také mělo v rozpočtu na období 2014–2020 dojít k významnému navýšení prostředků směřujících do oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže (o 73 %) a do výzkumu (o 46 %).

Další informace o vysokoškolském vzdělávání v Evropě DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy