Навигационна пътека

Програма за реформи в областта на висшето образование - 26/09/2011

Студенти, гледащи към черна дъска и преподавател © iStock/Dr. Heinz Linke

ЕС може да помогне на националните правителства да повишат качеството на висшето образование, да адаптират по-добре учебните програми към нуждите на пазара и да отворят пътя на младежи от повече различни слоеве на обществото към университетите.

В Европа има над 4000  университета и други висши учебни заведения, като някои от тях са сред най-добрите в света. Част от тях обаче не се адаптират успешно към икономическите и социални промени.

Според скорошна прогноза English до 2020 г. 35 % от работните места в ЕС вероятно ще изискват висше образование. Днес едва 26 % от работещите имат университетска диплома, което е много под равнищата в САЩ, Япония и Канада.

Нова стратегия DeutschEnglishfrançais за модернизиране на висшето образование посочва реформите, които правителствата на страните от ЕС трябва да извършат, така че да има достатъчно завършили висше образование с необходимите умения, за да допринесат за иновациите, икономическия растеж и създаването на работни места.

Реформите също така ще помогнат на младите хора да получат желаното образование и да намерят най-подходящите за тях работни места.

Целите на тези реформи са:

  • повишаване на броя на завършилите висше образование до 40 % до 2020 г. (в момента средното ниво в ЕС е около 34 %);
  • да се позволи на млади хора от всички слоеве на обществото да учат в университет и да се намали броят на преждевременно отказалите се;
  • повишаване на качеството на обучението и съобразяване на университетските курсове с нуждите на отделните хора и на трудовите пазари;
  • стимулиране и награждаване на отличните постижения в областта на преподаването и научните изследвания;
  • предоставяне на повече възможности на студентите да придобиват допълнителни умения чрез обучение в чужбина;
  • обучаване на повече изследователи, така че Европа да разполага с кадрите, които са необходими, за да се отговори на нуждите в бъдеще;
  • укрепване на връзките между образование, научни изследвания и бизнес;
  • гарантиране, че финансирането е ефикасно и постига целите си.

Въпреки че националните правителства носят отговорност за образованието, ЕС може да направи много в подкрепа на техните програми за модернизиране.

Тази подкрепа включва създаване на система за класиране на университетите в целия ЕС и предоставяне на студентите на информация за най-подходящото за тях място да учат, независимо в коя страна от Европа. Нова схема за гарантиране на заемите ще помогне на студентите да получат достъп до средства за обучение в магистърска програма в друга страна от Съюза.

Предложението на Комисията за следващия бюджет на ЕС за периода 2014-2020 г. включва и значителни увеличения на средствата за образование, обучение и младеж (със 73 %) и за научни изследвания (с 46 %).

Още за висшето образование в Европа DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки