Navigačný riadok

Štúdium a odborná príprava v zahraničí aj pre vás - 22/08/2011

Skupina mladých ľudí skáče do výšky so zdvihnutými rukami na lúke © iStock/Christopher Futcher

Návrat do školy sa blíži a aj tento rok sa vďaka programom Erasmus a Leonardo da Vinci tisíce mladých vyberú na štúdium alebo stáž do iného štátu EÚ.

Erasmus a Leonardo da Vinci sú dve hlavné iniciatívy programov EÚ zameraných na celoživotné vzdelávanie a odbornú prípravu.

Erasmus: jednotka medzi študentmi

Od jeho vzniku v roku 1987 sa do programu zapojilo 2,5 milióna európskych študentov. Vysokoškolákom umožňuje ísť študovať alebo na pracovnú stáž do inej krajiny na 3 až 12 mesiacov. V školskom roku 2009/2010 získalo štipendium až 213 000 študentov, čo pre program Erasmus znamená nový rekord.

Podľa študentov nejde iba o obyčajný študijný pobyt, pretože Erasmus umožňuje rozvíjať skutočné európske povedomie. Jeho absolventi získajú znalosti cudzieho jazyka, schopnosť prispôsobiť sa novému prostrediu a medzikultúrne povedomie - t. j. zručnosti, ktoré sú významnou devízou na pracovnom trhu.

Na programe sa podieľa 4 000 univerzít z 33 európskych krajín. Študenti nemusia platiť zápisné na hosťovskú vzdelávaciu inštitúciu a v priemere dostávajú mesačný grant vo výške 254 EUR. Nič nestratia ani po návrate domov - ich domovská univerzita plne uzná predmety, ktoré absolvujú počas programu.

V rámci programu Erasmus môžete absolvovať aj pracovnú stáž v zahraničí. V roku 2009 využilo túto príležitosť 35 500 študentov (z celkového počtu 213 000 študentov) a uskutočnilo sa 38 000 výmen pedagogických pracovníkov a zamestnancov univerzít. Program Erasmus Mundus DeutschEnglishfrançais ponúka možnosti štúdia v Európe pre študentov z iných krajín sveta. Od roku 2004 sa doňho zapojilo 23 000 zahraničných študentov.

Leonardo da Vinci: program pre odbornú prípravu

Program Leonardo da Vinci je určený všetkým, ktorí majú záujem o odbornú prípravu v zahraničí - stážistom, učňom, absolventom či učiteľom. Počas 15 rokov od jeho vzniku bolo v rámci programu udelených 710 000 grantov.

Výskumníkom, inžinierom, sociálnym pracovníkom, mechanikom, ba dokonca aj pekárom ponúkol príležitosť vycestovať do inej európskej krajiny s cieľom získať nové poznatky a podeliť sa o svoje skúsenosti.

Program prispieva k ich pracovnému aj osobnostnému vývoju, čím zvyšuje ich konkurencieschopnosť na európskom pracovnom trhu. V roku 2010 sa ho zúčastnilo 92 000 záujemcov.

Viac o programe Erasmus DeutschEnglishfrançais
Viac o programe Leonardo da Vinci DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy