Navigācijas ceļš

Izmantojiet iespēju studēt ārzemēs! - 22/08/2011

Jaunieši, kas palekušies gaisā, rokas paceltas © iStock/Christopher Futcher

Tuvojas jaunais mācību gads. Pateicoties ES mobilitātes programmām "Erasmus" un "Leonardo da Vinchi", arī šogad tūkstošiem jauniešu dosies mācīties vai praktizēties citās ES dalībvalstīs.

"Erasmus" un "Leonardo da Vinci" ir divas no Eiropas Komisijas mūžizglītības programmas pamatiniciatīvām.

Programma "Erasmus" — studentu iecienīta izvēle

Kopš 1987. gada, kad šo programmu izveidoja, jau 2,5 miljoni eiropiešu ir izvēlējušies 3-12 mēnešus studēt vai praktizēties citā valstī. 2009.-2010. mācību gadā sasniegts jauns rekords — piedalījās 213 000 studenti.

Viņi savu dalību "Erasmus" raksturo kā pieredzi, kas bijusi kas vairāk par studijām ārzemēs. Tā ļāvusi viņiem skatīt lietas plašākā mērogā un sajusties kā vienotās Eiropas daļai. Viņi uzlabojuši svešvalodu zināšanas, spēju pielāgoties un labāk izprast citas kultūras. Visas šīs prasmes ir pieprasītas darba tirgū.

Programmā piedalās ap 4000 augstskolu no 33 Eiropas valstīm. Studentiem nav jāmaksā reģistrācijas maksa augstskolā, kas viņus uzņem, un viņiem piešķir apmēram 250 eiro lielu stipendiju mēnesī. Kad viņi atgriežas savā valstī, tajā pilnībā atzīst ārzemēs apgūtos studiju kursus.

Programma "Erasmus" piedāvā arī iespēju praktizēties ārzemju uzņēmumā. No 213 000 studentiem, kuri programmā "Erasmus" piedalījās 2009. gadā, 35 500 izmantoja tieši šo iespēju. Šo apmaiņas programmu izmantoja arī 38 000 pasniedzēju un augstskolu darbinieku. Jāpiebilst, ka kopš 2004. gada 23 000 studentu no citām pasaules daļām varējuši studēt Eiropā, pateicoties programmai "Erasmus Mundus" DeutschEnglishfrançais .

Programmas "Leonardo da Vinci" uzmanības centrā — profesionālā sagatavošana

Šī programma paredzēta tiem, kas vēlas iegūt profesionālo izglītību ārzemēs: praktikantiem, mācekļiem, jaunajiem speciālistiem, skolotājiem un pasniedzējiem. 15 gadu laikā, kopš šī programma pastāv, piešķirti apmēram 710 000 stipendiju.

Visdažādāko nozaru pārstavji — zinātnieki, inženieri, sociālie darbinieki, mehāniķi, maiznieki u.c. — varējuši doties uz citu Eiropas valsti, lai dalītos zināšanās un prasmēs un tās padziļinātu.

Programmas dalībniekiem ir iespēja augt gan profesionālā ziņā, gan kā personībām, līdz ar to viņi kļūst konkurētspējīgāki Eiropas darba tirgū. 2010. gadā šo iespēju izmantoja ap 92 000 dalībnieku.

Vēl par programmu "Erasmus" DeutschEnglishfrançais
Vēl par programmu "Leonardo da Vinci" DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites