Cosán nascleanúna

Staidéar is oiliúint thar lear: is féidir linn! - 22/08/2011

Grúpa den óige ag léim san aer, is a lámha in airde acu © iStock/Christopher Futcher

Ní fada go n-athosclófar na scoileanna agus arís i mbliana imeoidh na mílte daoine óga ag staidéar nó chun socrúchán oiliúna a dhéanamh i dtír eile san AE, a bhuí le cláir Eorpacha soghluaisteachta Erasmus agus Leonardo da Vinci.

Erasmus is Leonardo da Vinci, sin dhá cheann de threoir-thionscnaimh an chláir oideachais agus oiliúna fadsaoil ag an gCoimisiún Eorpach.

Erasmus: réalta na mac léinn

Ó seoladh i 1987 é, cheadaigh an clár seo do 2.5 milliún Eorpach staidéar nó socrúchán oiliúna i dtír eile a dhéanamh ar feadh tréimhsí idir trí mhí agus bliain. Tá cur-iarracht nua don bhliain acadúil 2009-2010, toisc gur ghlac 213 000 mac léinn páirt sa chlár.

Taithí is ea Erasmus ar mó í ná tréimhse staidéir, mar lena linn forbraíonn mic léinn féiniúlacht Eorpach iontu féin. Faigheann siad máistreacht ar theangacha iasachta, cumas chun iad féin a chur in oiriúint agus íogaireacht idirchultúrtha ar máite ar mhargadh an tsaothair iad.

Tá 4 000 ollscoil i 33 tír Eorpach páirteach sa chlár. Ní bhíonn ar na mic léinn táillí clárúcháin a íoc san fhoras a ghlacann leo agus faigheann siad scoláireacht ar fiú € 254 sa mhí í, ar an meán. Ar fhilleadh dóibh, bíonn lánaitheantas acu do na cúrsaí a lean siad thar lear.

Fairis sin, tugann Erasmus deis ar shocrúchán oiliúna i ngnólacht thar lear. In 2009, as measc an 213 000 mac léinn Erasmus, roghnaigh 35 500 an socrúchán sin. Thairis sin, tharla 38 000 malartú múinteoirí agus foirne ollscoile. Sa bhreis air sin, ó 2004 i leith tháinig 23 000 mac leinn ó chodanna eile den domhan ag staidéar chun na hEorpa, a bhuí le hErasmus Mundus DeutschEnglishfrançais .

Leonardo da Vinci: sméar mullaigh na hoiliúna gairmiúla

Is do dhaoine ar mian leo oiliúint ghairmiúil a dhéanamh thar lear a cumadh Leonardo: oiliúnaithe, printísigh, céimithe, traenálaithe agus múinteoirí. Le 15 bliana anuas, bhronn an clár seo 710 000 scoláireacht.

Sa tslí sin, d'éirigh le hinnealtóirí, oibrithe sóisialta, meicneoirí agus báicéirí dul go tír Eorpach eile chun a gcuid eolais is a gcuid fios gnó a dhoimhniú agus a mhalartú.

Na daoine a bhíonn páirteach sa chlár, faigheann siad máite gairmiúla agus pearsanta a dhéanann níos iomaíche ar mhargadh saothair na hEorpa iad. In 2010, 92 000 duine a ghlac páirt san eachtra.

Breis eolais faoi chlár Erasmus DeutschEnglishfrançais
Breis eolais faoi chlár Leonardo da Vinci DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links