Navigatsioonitee

Ka Sina saad välismaal õppida! - 22/08/2011

Rühm noori õhku hüppamas © iStock/Christopher Futcher

Uus õppeaasta on ukse ees ja ka sel aastal saavad tuhanded noored tänu Erasmuse ja Leonardo da Vinci programmidele õppida või töötada praktikandina mõnes teises ELi liikmesriigis.

Erasmus ja Leonardo da Vinci on komisjoni haridus- ja elukestva õppe programmide kaks juhtalgatust.

Erasmus: populaarne üliõpilaste hulgas

Alates 1987. aastast, mil Erasmuse programm käivitati, on see võimaldanud 2,5 miljonil noorel üle kogu Euroopa veeta 3-12 kuud väljaspool oma koduriiki õppides või praktikat tehes. Õppeaastal 2009-2010 püstitati uus rekord - programmis osales 213 000 üliõpilast.

Erasmus tähendab üliõpilaste jaoks midagi enamat kui lihtsalt õppereis. Paljud neist märgivad, et nad tundsid end esmakordselt "eurooplasena". Nad õpivad toime tulema võõrkeeles ning omandavad väärtuslikke oskusi tööturu jaoks (nagu kohanemisvõime ning suurem kultuuridevaheline teadlikkus).

Programmis osaleb 4000 ülikooli 33st Euroopa riigist. Üliõpilased ei pea maksma välisülikoolile õppemaksu ja nad saavad keskmiselt stipendiumi 254 eurot kuus. Oma koduülikooli naastes tunnustatakse nende välismaal läbitud õppekava täielikult.

Erasmuse raames on samuti võimalik saada praktikakoht mõnes välisettevõttes. 2009. aastal valis 213 000st üliõpilasest 35 500 selle võimaluse. Samuti toimus 38 000 ülikooli teenistujate ja õpetajate vahetust. Alates 2004. aastast on programm Erasmus Mundus DeutschEnglishfrançais võimaldanud 23 000 üliõpilasel mujalt maailmast Euroopasse õppima tulla..

Leonardo da Vinci: kutsealane koolitusprogramm

Praktikantidest kuni ülikoolilõpetajate ning õpetajateni - programm Leonardo on suunatud välismaal kutsealast koolitust otsivatele inimestele. Alates selle programmi käivitamisest 15 aastat tagasi on selle raames välja antud 710 000 stipendiumi.

See on andnud teadlastele, inseneridele, sotsiaaltöötajatele, mehaanikutele ning isegi pagaritele võimaluse minna mõnda teise Euroopa riiki, et saada uusi kogemusi ning jagada oma teadmisi.

Leonardo programmis osalejad saavad kasu nii kutsealaselt kui ka isiklikult. See muudab nad Euroopa tööturul konkurentsivõimelisemaks. 2010. aastal osales selles programmis 92 000 inimest.

Programmist Erasmus täiendavalt DeutschEnglishfrançais
Programmist Leonardo da Vinci täiendavalt DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad