Sti

Du kan studere i udlandet! - 22/08/2011

En gruppe unge springer med udstrakte arme © iStock/Christopher Futcher

Sommerferien er ved at være forbi, og igen i år tager tusindvis af unge til et andet EU-land for at læse eller arbejde under programmerne Erasmus og Leonardo da Vinci.

Erasmus og Leonardo da Vinci er to af flagskibsinitiativerne i EU-Kommissionens program for læring og uddannelse.

Erasmus: et hit blandt studerende

Siden starten i 1987 har Erasmus givet 2,5 millioner europæere mulighed for at læse eller komme i praktik i et andet land i 3 til 12 måneder. I skoleåret 2009-2010 blev der sat en ny rekord med 213 000 deltagere.

De studerende, der har deltaget i Erasmusprogrammet, kan fortælle om en oplevelse, der rækker langt ud over et normalt studieophold. Den har nemlig givet dem en europæisk bevidsthed. De lærer fremmedsprog, udvikler deres tilpasningsevner og får en forståelse for det interkulturelle, som er meget efterspurgt på arbejdsmarkedet.

4 000 højere læreanstalter i 33 europæiske lande deltager i programmet. De studerende betaler ikke for at gå på den udenlandske læreanstalt, og de får i gennemsnit et legat på 254 euro pr. måned. Når de vender hjem, får de meritoverførsel, dvs. de får godskrevet den undervisning, de har fulgt i udlandet.

Erasmus giver også mulighed for at komme i praktik i et udenlandsk firma. I 2009 benyttede 35 500 af de 213 000 Erasmusstuderende sig af denne mulighed. Herudover har 38 000 undervisere og andet personale deltaget i udvekslingsordninger. Endelig har 23 000 studerende fra andre dele af verden siden 2004 kunnet studere i Europa på grund af Erasmus Mundus DeutschEnglishfrançais.

Leonardo da Vinci: fokus på faglig uddannelse

Leonardo henvender sig til dem, der gerne vil tage en faglig uddannelse i udlandet: praktikanter, lærlinge, færdiguddannede, undervisere og lærere. I de 15 år, programmet har eksisteret, er der uddelt 710 000 legater.

Både forskere, ingeniører, socialarbejdere, mekanikere og bagere har på den måde kunnet tage til et andet europæisk land for at blive dygtigere og udveksle viden og know-how.

Programmet giver deltagerne faglige og personlige fordele, som gør dem mere konkurrencedygtige på det europæiske arbejdsmarked. I 2010 var der 92 000, der tog springet.

Få mere at vide om Erasmus DeutschEnglishfrançais
Få mere at vide om Leonardo da Vinci DeutschEnglishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links