Sökväg

Mål för bättre utbildning - 19/04/2011

Elev i ett klassrum © iStockphoto.com/lisegagne

EU har bara nått ett av de fem utbildningsmålen för 2010. Men målen för 2020 är inom räckhåll enligt den senaste lägesrapporten.

EU har med råge nått målet att öka antalet högskoleutbildade inom matematik, naturvetenskap och teknik med 15 procent till 2010. Men trots vissa framsteg har man inte gjort tillräckligt för att förhindra skolavhoppen, förbättra läskunnigheten och få fler att gå en högre utbildning eller delta i vuxenutbildning.

Enligt dagens lägesrapport DeutschEnglishfrançais kan dock EU-länderna nå målen för 2020 om de satsar mer pengar och prioriterar utbildningsreformer.

Två av de nya målen är också huvudmål i Europa 2020-strategin för jobb och tillväxt. De står därmed högt på EU:s dagordning.

Utbildningsmål för 2020 - så här har det gått hittills:

  • Andelen elever som slutar skolan i förtid ska vara lägre än 10 procent - andelen elever som slutar skolan med som bäst grundskolebetyg har sedan 2003 minskat till cirka 14 procent.
  • Minst 40 procent av alla mellan 30 och 34 år ska ha högskoleutbildning - mellan 2000 och 2009 ökade EU-genomsnittet med nästan tio procentenheter till 32,3 procent.
  • Minst 95 procent av barnen ska gå i förskola - just nu är siffran 92,3 procent. Nio EU-länder har redan nått målet och många är på god väg, men några länder släpar efter.
  • Bättre läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap bland 15-åringar - andelen elever med otillräckliga kunskaper ska vara högst 15 procent 2020. Idag saknar 20 procent (var femte elev) tillräcklig läsförmåga.
  • Fler vuxna (15 procent) ska gå någon form av utbildning - deltagandet har minskat något och är under 10 procent i 17 EU-länder.

EU har redan föreslagit flera åtgärder för att hjälpa medlemsländerna att nå målen. År 2010 lanserades Unga på väg English , ett initiativ som ska modernisera utbildningssystemen, främja studier och praktik utomlands och minska ungdomsarbetslösheten. Två andra initiativ ska få fler elever att gå ut gymnasiet och förbättra barnomsorgen och förskolan.

Läs mer om utbildning i EU DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar