Navigacijska pot

Cilji za izboljšanje izobraževanja - 19/04/2011

Učenka v razredu © iStockphoto.com/lisegagne

Evropska unija je uresničila samo enega od petih ciljev, ki si jih je zadala leta 2003. Poročilo vseeno ugotavlja, da so ostali cilji uresničljivi do leta 2020.

Evropska unija je do leta 2010 število univerzitetnih diplomantov s področja matematike, naravoslovja in tehnologije brez težav povečala za 15 odstotkov. Kljub določenemu napredku pa ni bilo dovolj storjenega za zmanjšanje števila otrok, ki opustijo šolanje, izboljšanje pismenosti in povečanje števila slušateljev v višjem srednješolskem izobraževanju in izobraževanju odraslih.

Današnje poročilo DeutschEnglishfrançais tudi kaže, da bodo lahko države EU prenovljene cilje iz leta 2009 uresničile do leta 2020, če bodo vložile dovolj denarja in izvedle izobraževalne reforme.

Dva izmed novih ciljev sta tudi del strategije Evropa 2020 za spodbuditev gospodarske rasti in nova delovna mesta, kar pomeni, da sta med prednostnimi nalogami Evropske unije.

Cilji in dosežki na področju izobraževanja:

  • zmanjšanje osipa v šolah na manj kot 10 % - od leta 2003 se je delež mladih, ki so opustili šolanje z največ srednješolsko izobrazbo, zmanjšal na približno 14 %;
  • vsaj 40 % oseb med 30. in 34. letom z visokošolsko izobrazbo - povprečni delež v EU se je med letoma 2000 in 2009 povečal za skoraj 10 % na 32,3 %;
  • vsaj 95 % otrok v sistemu predšolske vzgoje - trenutno je delež otrok v predšolski vzgoji 92,3%. Čeprav je devet držav izpolnilo ta cilj in so številne druge na dobri poti, da ga uresničijo, jih nekaj še zaostaja;
  • izboljšanje bralne pismenosti ter znanja na področju matematike in naravoslovja pri 15-letnikih - do leta 2020 naj bi bilo učencev s pomanjkljivim znanjem na teh področjih manj kot 15 %. Danes približno 20 % učencev ne zna dobro brati;
  • povečanje števila odraslih v programih vseživljenjskega učenja na 15 % - število ljudi, ki sodelujejo v takšnih programih, je rahlo upadlo, tako da je v 17 državah EU njihov delež pod 10 %.

Evropska komisija z različnimi ukrepi že pomaga državam članicam dvigniti učni uspeh. Leta 2010 je začela pobudo Mladi in mobilnost English za posodobitev izobraževalnih sistemov, spodbujanje mobilnosti študentov in zmanjšanje brezposelnosti med mladimi. Na začetku letu je sprejela ločena načrta za preprečevanje prezgodnje opustitve šolanja in spodbujanje predšolske vzgoje.

Več o šolstvu v EU DeutschEnglishfrançais

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave