Navigačný riadok

Ciele v oblasti vzdelávania - 19/04/2011

Žiak v triede © iStockphoto.com/lisegagne

Hoci EÚ splnila len jeden z cieľov v oblasti vzdelávania stanovených v roku 2003, ciele vytýčené do roku 2020 sú podľa správy dosiahnuteľné.

EÚ bez problémov splnila cieľ, ktorým bolo do roku 2010 zvýšiť počet absolventov v odbore matematiky, prírodných vied a technológií o 15 %. Napriek určitému pokroku však naďalej existujú nedostatky v oblasti prevencie predčasného ukončenia školskej dochádzky, zlepšovania gramotnosti a zvyšovania počtu študentov stredných škôl s maturitou a záujemcov o vzdelávanie dospelých.

Podľa dnes uverejnenej správy DeutschEnglishfrançais môžu členské štáty dosiahnuť upravené ciele pre rok 2020, ktoré boli dohodnuté v roku 2009, ak na ne vyčlenia dostatočné množstvo finančných prostriedkov a zaradia reformu vzdelávania medzi svoje priority.

Dva z týchto cieľov sú zároveň kľúčovými prioritami stratégie Európa 2020, ktorá sa zameriava na zvýšenie hospodárskeho rastu a tvorbu pracovných miest.

Doterajší pokrok pri plnení cieľov v oblasti vzdelávania do roku 2020:

  • zníženie prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky na menej ako 10 % - od roku 2003 sa pomer mladých ľudí, ktorí dosiahli najviac stredoškolské vzdelanie bez maturity, znížil na približne 14 %;
  • zvýšenie počtu osôb vo veku 30 až 34 rokov s vysokoškolským vzdelaním na 40 % - priemer v EÚ sa v rokoch 2000 až 2009 zvýšil o takmer 10 % na súčasných 32,3 %;
  • zabezpečenie predškolského vzdelávania u 95 % detí - tento podiel je v súčasnosti 92,3 %. Hoci deväť štátov EÚ tento cieľ už splnilo a mnohé ďalšie ho takmer dosiahlo, viacero členských štátov v tejto oblasti zaostáva;
  • zlepšenie čítania a znalostí v oblasti matematiky a prírodných vied u žiakov vo veku 15 rokov - do roku 2020 by pomer študentov, ktorí v týchto predmetoch dosahujú slabé výsledky, nemal presiahnuť 15 %. V súčasnosti približne 20 % žiakov nedosahuje požadované schopnosti v oblasti čítania;
  • zvýšenie počtu dospelých v rámci celoživotného vzdelávania na 15 % - pomer osôb, ktoré sa na tomto vzdelávaní zúčastňujú, v súčasnosti mierne poklesol a v 17 členských štátoch EÚ prestavuje menej ako 10 %.

EÚ prijala opatrenia na pomoc členským štátom pri dosahovaní týchto cieľov. V roku 2010 spustila iniciatívu Mládež v pohybe English , ktorej cieľom je modernizovať vzdelávacie systémy, podporiť mobilitu študentov a riešiť problém nezamestnanosti mladých. Osobitné iniciatívy v oblasti boja proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a podpory predškolskej dochádzky boli predstavené začiatkom tohto roka.

Viac o vzdelávaní v EÚ DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy