Cale de navigare

Obiectivele educaţionale ale UE - 19/04/2011

Elev în clasă © iStockphoto.com/lisegagne

Deşi, până în prezent, UE a atins numai unul din cele cinci obiective educaţionale stabilite în 2003, raportul Comisiei arată că, până în 2020, indicatorii de referinţă pot fi îndepliniţi.

UE a atins unul din cele cinci obiective stabilite pentru 2010: numărul absolvenţilor de studii în matematică, ştiinţă şi tehnologie a crescut cu 15%. Însă, în ciuda progreselor înregistrate, este nevoie de eforturi suplimentare pentru a atinge obiectivele referitoare la prevenirea abandonului şcolar timpuriu, ameliorarea competenţelor de citire şi scriere, creşterea numărului absolvenţilor de liceu şi participarea adulţilor la programul de învăţare de-a lungul vieţii.

De asemenea, raportul Comisiei DeutschEnglishfrançais subliniază faptul că ţările din UE pot atinge noii indicatori de referinţă stabiliţi în 2009 pentru 2020 dacă investesc suficient în educaţie şi dacă acordă prioritate reformelor în acest sector.

Doi dintre noii indicatori de referinţă sunt priorităţi pe agenda UE, fiind totodată obiective majore ale Strategiei Europa 2020 pentru creştere economică şi creare de locuri de muncă.

Indicatori de referinţă privind educaţia pentru 2020 - progrese înregistrate:

  • reducerea ratei de abandon şcolar sub 10%: din 2003 până în prezent, numărul tinerilor care părăsesc băncile şcolii după sau înainte de absolvirea ciclului gimnazial a scăzut, ajungând la 14%
  • creşterea procentului de absolvenţi de studii universitare în vârstă de 30-34 de ani la 40 %: în perioada 2000-2009, s-a înregistrat o creştere de aproximativ 10 puncte procentuale, ajungând în prezent la 32,3%
  • cel puţin 95% dintre copii să fie înscrişi în ciclul de învăţământ pre-şcolar: în prezent, procentajul este de 92,3% - numai 9 state membre îndeplinesc deja acest obiectiv, însă majoritatea dintre ele evoluează în această direcţie şi doar câteva înregistrează performanţe slabe
  • ameliorarea competenţelor în materie de citire, matematică şi ştiinţe în rândul tinerilor în vârstă de 15 ani: până în 2020, ar trebui să se înregistreze o scădere a numărului celor care întâmpină dificultăţi în această privinţă, de la 20% (în prezent), la mai puţin de 15%
  • creşterea nivelului de participare a adulţilor în sistemul de învăţare de-a lungul vieţii la 15%: s-a constatat o uşoară scădere a participării adulţilor la acest program (sub 10% în 17 state membre).

UE a luat deja măsuri pentru a ajuta statele membre să obţină rezultatele aşteptate. În 2010, a fost lansat programul Tineretul în acţiune English , menit să modernizeze sistemele educaţionale, să promoveze mobilitatea studenţilor şi să combată şomajul în rândul tinerilor. La începutul acestui an, UE a iniţiat două planuri separate privind combaterea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea educaţiei pre-şcolare.

Mai multe despre educaţia în UE DeutschEnglishfrançais

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră:

Linkuri utile