Ścieżka nawigacji

Poprawa edukacji - cele - 19/04/2011

Uczennica w szkolnej klasie © iStockphoto.com/lisegagne

W dziedzinie edukacji UE osiągnęła tylko jeden z pięciu celów wytyczonych w 2003 r. Ze sprawozdania wynika jednak, że osiągnięcie nowych celów do 2020 r. jest realne.

W roku 2010 UE udało się osiągnąć cel zwiększenia liczby absolwentów kierunków matematycznych, ścisłych i technicznych, znacznie przekraczając pierwotnie założony poziom 15 proc. Niewystarczające postępy poczyniono natomiast w ograniczaniu wskaźnika przedwczesnego kończenia nauki, poprawianiu sprawności czytania, zwiększaniu liczby uczniów kończących szkołę średnią drugiego stopnia oraz zwiększaniu odsetka dorosłych uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu.

Z opublikowanego dziś sprawozdania DeutschEnglishfrançais wynika również, że osiągnięcie zrewidowanych (w stosunku do pierwotnych założeń z 2009 r.) celów na rok 2020 jest realne, pod warunkiem że państwa członkowskie będą więcej inwestowały w edukację i włączą reformę systemu oświatowego do priorytetów swojej polityki.

Dwa z nowych poziomów odniesienia pokrywają się z głównymi celami strategii Europa 2020, która ma przyspieszyć wzrost gospodarczy i przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy. Oznacza to, że te cele w zakresie edukacji należą do głównych priorytetów Unii Europejskiej.

Cele, których osiągnięcie zaplanowano na 2020 r., oraz dotychczasowe postępy:

  • odsetek osób przedwcześnie kończących kształcenie i szkolenie nie powinien przekraczać 10 proc., tymczasem od 2003 r. odsetek osób kończących naukę na poziomie gimnazjalnym lub niższym spadł zaledwie do 14 proc.
  • odsetek osób z wyższym wykształceniem wśród osób w wieku 30-34 lat powinien wynosić co najmniej 40 proc. - w okresie 2000-2009 wskaźnik ten wzrósł w UE średnio o 10 punktów procentowych i wynosi 32,3 proc.
  • 95 proc. dzieci powinno być objętych edukacją przedszkolną - obecnie jest to 92,3 proc. Choć 9 państw członkowskich osiągnęło poziom docelowy, a wiele innych bardzo się do niego zbliżyło, to w przypadku kilku krajów wiele pozostaje jeszcze do zrobienia
  • poprawa umiejętności czytania oraz wyników w matematyce i naukach ścisłych wśród 15-latków - odsetek uczniów osiągających słabe wyniki w tych podstawowych sprawnościach nie powinien w 2020 r. przekraczać 15 proc. Obecnie około 20 proc. uczniów ma problemy z czytaniem
  • zwiększenie liczby dorosłych kontynuujących naukę przez całe życie do 15 proc. - odsetek dorosłych biorących udział w programach uczenia się przez całe życie nieznacznie spadł i w 17 krajach UE wynosi obecnie poniżej 10 proc.

UE podjęła już pewne kroki, by pomóc państwom członkowskim w zrealizowaniu tych założeń. W 2010 r. wprowadzona została inicjatywa Mobilna młodzież English , która ma przyczynić się do zmodernizowania systemów edukacyjnych, wspierać mobilność studentów i zwiększyć wskaźnik zatrudnienia wśród młodych osób. Na początku bieżącego roku uruchomione zostały osobne inicjatywy, które mają dostarczyć rozwiązań dla problemu przedwczesnego porzucania nauki i promować edukację przedszkolną.

Więcej informacji na temat edukacji w UE DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki