Kruimelpad

Onderwijs moet beter - 19/04/2011

Leerling in de klas © iStockphoto.com/lisegagne

De EU heeft maar een van de vijf onderwijsdoelstellingen uit 2003 gehaald. Toch blijven de doelstellingen voor 2020 haalbaar, zo blijkt uit het EU-onderwijsverslag 2011.

De EU heeft ruimschoots voldaan aan het streven om het aantal afgestudeerden in de wiskunde, natuurwetenschappen en techniek uiterlijk in 2010 met 15% te verhogen. Maar er is niet genoeg gedaan om het aantal voortijdige schoolverlaters te verminderen, de lees- en schrijfvaardigheid te verbeteren en het aantal leerlingen in hoger voortgezet en volwassenonderwijs te verhogen.

Toch stelt het vandaag verschenen verslag DeutschEnglishfrançais ook dat de EU-landen nog steeds aan de in 2009 afgesproken herziene doelstellingen voor 2020 kunnen voldoen. Maar dan moet er wel genoeg geld en aandacht naar de hervorming van het onderwijs gaan.

Twee van de nieuwe doelstellingen zijn zogenaamde kerndoelen van de strategie Europa 2020 voor economische groei en werkgelegenheid. Dat betekent dat zij bovenaan de EU-agenda staan.

Tot nu toe zijn voor de doelstellingen voor 2020 de volgende resultaten geboekt:

  • Minder dan 10% voortijdige schoolverlaters - Sinds 2003 is het aantal jongeren dat afhaakt met hooguit lager voortgezet onderwijs teruggebracht tot ongeveer 14%.
  • Meer dan 40% 30- tot 34-jarigen met een hogere opleiding - Het EU-gemiddelde is tussen 2000 en 2009 met bijna 10 procentpunt gestegen tot 32,3%.
  • Voorschools onderwijs voor minstens 95% van de kinderen - Het percentage ligt momenteel op 92,3%. Negen EU-landen voldoen nu al aan de doelstelling en de meeste andere liggen op koers. Slechts een paar hinken achter.
  • Verbetering van de vaardigheden voor lezen, wiskunde en natuurwetenschappen onder 15-jarigen - Hooguit 15% van de leerlingen mogen in 2020 voor deze vaardigheden onder de maat scoren. Vandaag ligt dit percentage nog op 20%.
  • Minstens 15% van de volwassenen ingeschreven in programma's voor een leven lang leren - Dit aandeel is lichtjes gedaald tot net onder de 10% in 17 EU-landen.

De EU doet er alles aan om de lidstaten te helpen de doelstellingen te bereiken. In 2010 heeft zij Jeugd in beweging English gelanceerd, een initiatief om de onderwijssystemen te moderniseren, de mobiliteit van studenten te vergroten en de jeugdwerkloosheid aan te pakken. En begin dit jaar heeft zij plannen gepresenteerd om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan en voorschools onderwijs te promoten.

Meer over onderwijs in de EU DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links