Navigācijas ceļš

Mērķi izglītības uzlabošanai - 19/04/2011

Skolniece klasē © iStockphoto.com/lisegagne

ES ir sasniegusi tikai vienu no pieciem mērķiem, kurus izglītībai izvirzīja 2003. gadā. Tomēr 2020. gadam izvirzītie ES mērķi ir sasniedzami, teikts ziņojumā.

ES bez pūlēm sasniegusi savu mērķi līdz 2010. gadam par 15% palielināt matemātikas, dabaszinātņu un inženiertehnisko studiju programmu absolventu skaitu. Kaut arī panākts zināms progress, tomēr varēja izdarīt vēl vairāk, lai mazinātu skolu pametušo bērnu skaitu, uzlabotu bērnu rakstpratību un palielinātu vidusskolēnu un to pieaugušo skaitu, kuri mācās.

Ja ES valstis ieguldīs līdzekļus un izglītības reformu noteiks par prioritāti, norādīts šodien publicētajā ziņojumā DeutschEnglishfrançais , tās sasniegs 2020. gadam izvirzītos mērķus (tos apstiprināja 2009. gadā un vēlāk pārskatīja).

Divi no šiem jaunajiem standartiem iekļauti stratēģijā "Eiropa 2020" lielākai ekonomikas izaugsmei un nodarbinātībai, t.i., tie ir ES programmas uzmanības centrā.

Kā ir veicies līdz šim, īstenojot mērķus, kas izglītībā izvirzīti 2020. gadam?

  • Panākt, ka skolu pametēju skaits ir mazāk nekā 10% — kopš 2003. gada to jauniešu skaits, kuri pametuši mācības ar pamatskolas izglītību vai bez tās, ir samazinājies līdz 14 %.
  • Panākt, lai 40 % jauno cilvēku 30-34 gadu vecumā būtu ar augstāko izglītību — laikposmā no 2000. gada līdz 2009. gadam ES vidējais rādītājs palielinājies par gandrīz 10 procentu punktiem un sasniedz 32,3 %.
  • Panākt, lai 95 % bērnu piedalītos pirmskolas apmācībā - pašreizējais rādītājs ir 92,3 %. Lai gan deviņas ES valstis šo mērķi jau ir sasniegušas un daudzas citas to drīz sasniegs, dažas ir atpalicēju lomā.
  • Uzlabot 15 gadīgo skolēnu lasītprasmi, zināšanas matemātikā un dabaszinātnēs — līdz 2020. gadam to skolēnu skaitam, kuriem šīs pamatprasmes nav pietiekamas, būtu jābūt mazāk par 15 %. Pašreiz aptuveni 20 % skolēnu lasītprasme nav apmierinoša.
  • Līdz 15 % palielināt to pieaugušo skaitu, kuri turpina mācīties — to cilvēku skaits, kuri piedalās pieaugušo mācību programmās ir nedaudz samazinājies, un tagad 17 ES valstīs rādītājs ir mazāks par 10 %.

ES jau veikusi pasākumus, kuru mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm sasniegt izvirzītos mērķus. 2010. gadā tā sāka iniciatīvu "Jaunatne kustībā" English . Šīs iniciatīvas mērķis ir modernizēt izglītības sistēmas, veicināt studentu mobilitāti un risināt jauniešu bezdarba problēmu. Šī gada sākumā tā nāca klajā ar atsevišķiem plāniem, kā cīnīties pret mācību pamešanu un sekmēt pirmskolas vecuma izglītību.

Plašāk par izglītību ES DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites