Naršymo kelias

ES švietimo gerinimo tikslai - 19/04/2011

Moksleivė klasėje © iStockphoto.com/lisegagne

ES pasiekė tik vieną iš penkių 2003 m. užsibrėžtų švietimo tikslų. Tačiau paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad 2020 metams nustatyti tikslai yra pasiekiami.

ES nesunkiai pasiekė tikslą iki 2010 m. 15 % padidinti matematikos, gamtos mokslų ir technologijų studijų absolventų skaičių. Nemenka, tačiau nepakankama pažanga padaryta mažinant mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, gerinant raštingumą ir didinant vidurinį išsilavinimą įgyjančių asmenų bei suaugusiųjų švietimo programose dalyvaujančiųjų skaičių.

Šiandien paskelbta ataskaita DeutschEnglishfrançais taip pat rodo, kad ES šalys gali pasiekti peržiūrėtus tikslus, dėl kurių susitarta 2009 m. ir kuriuos reikia įgyvendinti iki 2020 m., jei bus investuojama daugiau lėšų ir nustatomi tinkami švietimo reformos prioritetai.

Du iš šių naujų lyginamųjų standartų yra ir ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos "Europa 2020" prioritetiniai tikslai, o tai reiškia, kad jie yra vieni svarbiausių ES darbotvarkės klausimų.

2020 m. švietimo srities tikslai ir iki šiol padaryta pažanga:

  • sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų dalį iki mažiau kaip 10 %. Nuo 2003 m. vidurinės mokyklos nebaigusių pagrindinį arba žemesnį išsilavinimą turinčių jaunuolių sumažėjo ir jų dalis sudarė apie 14 %;
  • pasiekti, kad aukštąjį išsilavinimą įgytų 40 % 30-34 m. asmenų. Nuo 2000 iki 2009 m. tokių asmenų ES vidutiniškai padaugėjo beveik 10 % ir jie sudarė 32,3 %;
  • pasiekti, kad ikimokyklinio ugdymo programose dalyvautų 95 % vaikų (dabar tokių vaikų yra 92,3 %). Nors šį tikslą jau pasiekė devynios ES šalys ir daugelis kitų sparčiai jas vejasi, keletas šalių atsilieka;
  • sumažinti prastai skaitančių, prastai skaičiuojančių ir prastai išmanančių gamtos mokslus penkiolikmečių dalį iki mažiau kaip 15 %. Tokių moksleivių dabar yra maždaug 20 %;
  • į mokymosi visą gyvenimą veiklą įtraukti 15 % suaugusiųjų. Šiose programose dalyvaujančių žmonių skaičius šiek tiek sumažėjo ir šiuo metu 17 ES šalių jų yra mažiau negu 10 %.

ES jau ėmėsi veiksmų padėti valstybėms narėms pasiekti reikiamus rezultatus. 2010 m. buvo pradėta iniciatyva "Judus jaunimas English ", skirta švietimo sistemoms modernizuoti, studentų judumui skatinti ir jaunimo nedarbo problemai spręsti. Šių metų pradžioje pagal šią programą imtasi įgyvendinti atskirus planus kovoti su mokyklos nebaigimo problema ir skatinti ikimokyklinį ugdymą.

Daugiau apie švietimą ES DeutschEnglishfrançais

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos