Cosán nascleanúna

Cuspóirí chun oideachas a fheabhsú - 19/04/2011

Mac léinn i seomra ranga © iStockphoto.com/lisegagne

Níor chomhlíon an AE ach ceann amháin de na 5 sprioc a shocraigh sé in 2003 Ach tá a chuspóirí do 2020 insroichte, dar le tuarascáil

D'éirigh leis an AE gan stró a sprioc a bhaint amach, sin líon na gcéimithe mata, eolaíochta is teicneolaíochta a mhéadú faoi 15% faoi 2010. Ach d'ainneoin an dul chun chun cinn, ní leor a bhfuil déanta chun líon na luathfhágálaithe scoile a laghdú, le scileanna litearthachta a fheabhsú nó le rannpháirtíocht san oideachas ard-mheánscoile nó aosach a mhéadú.

Fairis sin, taispeántar i dtuarascáil DeutschEnglishfrançais an lae inniu go bhféadfaidh ballstáit an AE sraith athbhreithnithe na gcuspóirí a aontaíodh in 2009 do 2020 a chomhlíonadh má infheistíonn siad airgead is má thugann siad tosaíocht do leasú an oideachais.

Tá dhá cheann de na tagarmhairc sin ina spriocanna príomha sa straitéis Eoraip 2020 chun fás geilleagrach a mhéadú agus poist a chruthu - rud a chiallaíonn go bhfuil siad ar bharr chlár gnó an AE.

Spriocanna oideachais 2020 - an dul chun cinn go dtí seo:

  • líon na luathfhágálaithe scoile a laghdú faoi bhun 10% - ó 2003 i leith, thit líon na n-óg a fhágann an scoil is oideachas íseal-mheánscoile nó níos lú acu go dtí timpeall 14%
  • líon na ndaoine atá 30-34 bliain d'aois is ardoideachas orthu a mhéadú go 40% - mhéadaigh meán an AE beagnach 10% go dtí 32.3% idir 2000 is 2009
  • oideaschas réamhscoile a thabhairt do 95% de na páistí - is é 92.3% an ráta faoi láthair. Bíodh gur chomhlíon 9 bhallstát AE an sprioc sin is go bhfuil a lán eile gar dó, tá cuid acu chun deiridh fós
  • scileanna léitheoireachta, mata is eolaíochta a fheabhsú ina measc siúd atá 15 bliana d'aois - ba cheart go mbeadh níos lú ná 15% de na daltaí a mbeidh deacrachtaí acu sna croí-scileanna sin faoi 2020. Inniu, ní leor na scileanna léitheoireachta atá ag 20% de na daltaí
  • líon na n-aosach san fhoghlaim fadsaoil a mhéadú go 15% - tharla titim bheag i líon na ndaoine atá rannpháirteach sna cláir sin, is tá an ráta faoi bhun 10% i 17 mballstát de chuid an AE.

Tá an AE d'éis gníomhú cheana féin chun cabhrú le ballstáit. In 2010 sheol sé an Óige ag Bogadh English , tionscnamh chun córais oideachais a nua-chóiriú, le tacú le saorghluaiseacht na mac léinn is le tabhairt faoi dhífhostaíocht na n-óg. Go luath i mbliana sheol sé pleananna ar leith chun an luathfhágáil scoile a chomhrac is le tacú le hoideachas réamhscoile.

Breis faoi oideachas san AE DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links