Navigointipolku

Tavoitteena parempi koulutus - 19/04/2011

Opiskelijatyttö oppitunnilla © iStockphoto.com/lisegagne

Vuotuisen koulutusraportin mukaan EU on saavuttanut viidestä tavoitteestaan vain yhden, mutta vuoden 2020 tavoitteet ovat edelleen saavutettavissa.

Vuonna 2003 EU-maat sopivat viidestä tavoitteesta, jotka koulutusalalla oli määrä saavuttaa vuoteen 2010 mennessä. Näistä tavoitteista EU saavutti määräaikaan mennessä vain yhden, joskin varsin selvästi: matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan alojen tutkintojen määrä kasvoi vuoteen 2000 verrattuna 37 prosenttia, kun tavoitteena oli 15 prosenttia. Jonkin verran onnistuttiin myös vähentämään koulupudokkaiden määrää, parantamaan lukutaitoa ja lisäämään toisen asteen tutkintojen ja aikuisopiskelijoiden määrää, vaikka tavoitteisiin ei päästykään.

Tuore koulutusraportti DeutschEnglishfrançais osoittaa, että EU-maiden on mahdollista saavuttaa vuodelle 2020 asetetut tavoitteet, jos ne investoivat koulutukseen ja panostavat alan uudistuksiin.

Kaksi näistä tavoitteista on otettu mukaan talouskasvua ja työllisyyttä edistävään Eurooppa 2020 -strategiaan, mikä osoittaa, että EU pitää niitä erityisen tärkeinä.

Vuoden 2020 tavoitteet ja nykytilanne:

  • vain alle 10 prosenttia nuorista lopettaa koulunkäynnin ennen keskiasteen tutkinnon suorittamista - koulupudokkaiden osuus on laskenut sitten vuoden 2003, mutta on vielä noin 14 prosenttia
  • vähintään 40 prosentilla 30-34-vuotiaista on korkeakoulututkinto - EU:n keskiarvo nousi vuosina 2000-2009 lähes 10 prosenttiyksikköä ja on nyt 32,3 prosenttia
  • vähintään 95 prosenttia yli 4-vuotiaista lapsista on varhaiskasvatuksen piirissä ennen oppivelvollisuusikää - tätä nykyä osuus on 92,3 prosenttia; yhdeksässä EU-maassa on päästy tavoitteeseen ja monissa muissa kehitys on lupaavaa, mutta muutama maa jää tavoitteesta selvästi
  • vain alle 15 prosentilla 15-vuotiaista on heikot taidot lukemisessa, matematiikassa ja luonnontieteissä - tällä hetkellä heikosti suoriutuvia on 20 prosenttia
  • vähintään 15 prosenttia aikuisväestöstä on aikuiskoulutuksen piirissä - aikuisopiskelijoiden osuus on viime vuosina hieman laskenut ja on nyt vajaat 10 prosenttia (17 EU-maan keskiarvo)

EU tukee jäsenmaita koulutustavoitteiden saavuttamisessa monin eri toimin. Vuonna 2010 käynnistettiin Nuoret liikkeellä English -hanke, jonka tavoitteena on uudistaa koulutusjärjestelmiä, lisätä kansainvälisiä opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksia sekä torjua nuorisotyöttömyyttä. Hankkeen puitteissa on jo laadittu erilliset suunnitelmat toimista, joilla pyritään vähentämään koulupudokkaiden määrää ja lisäämään pienten lasten mahdollisuuksia saada varhaiskasvatusta.

Lisätietoa koulutuksesta EU:ssa DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä