Διαδρομή πλοήγησης

Στόχοι για μια καλύτερη εκπαίδευση - 19/04/2011

Μαθητής σε τάξη © iStockphoto.com/lisegagne

Σύμφωνα με την έκθεση προόδου για την εκπαίδευση, αν και η ΕΕ κατόρθωσε να υλοποιήσει έναν μόνο από τους πέντε στόχους που έθεσε το 2003 στον τομέα αυτόν, όλοι οι στόχοι της για το 2020 μπορούν να επιτευχθούν.

Η ΕΕ πέτυχε εύκολα τον στόχο της για αύξηση κατά 15% του αριθμού των πτυχιούχων στους τομείς των μαθηματικών, των επιστημών και της τεχνολογίας μέχρι το 2010. Όμως, αν και σημειώθηκε κάποια πρόοδος, τα αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά όσον αφορά τη μείωση του ποσοστού των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο, τη βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης, την αύξηση της συμμετοχής στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση των ενηλίκων.

Η φετινή έκθεση DeutschEnglishfrançais υπογραμμίζει επίσης ότι οι χώρες της ΕΕ θα μπορέσουν να πετύχουν τους αναθεωρημένους στόχους για το 2020 που συμφωνήθηκαν το 2009, εφόσον πραγματοποιήσουν τις κατάλληλες επενδύσεις και δώσουν προτεραιότητα στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Δύο από αυτούς τους νέους στόχους αναφοράς αποτελούν και πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, βρίσκονται δηλαδή στην κορυφή της ατζέντας της ΕΕ.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι για το 2020 - πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα:

  • μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από το 10% - από το 2003 μέχρι σήμερα, ο αριθμός των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο στις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και νωρίτερα έχει μειωθεί στο 14% περίπου
  • αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων ηλικίας 30-34 ετών στο 40% - ο μέσος όρος της ΕΕ αυξήθηκε κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες και έφθασε το 32,3% από το 2000 μέχρι το 2009
  • προσχολική εκπαίδευση για το 95% των παιδιών - το σημερινό ποσοστό φθάνει το 92,3%. Αν και εννέα χώρες της ΕΕ έχουν ήδη επιτύχει αυτόν τον στόχο και πολλές άλλες τον πλησιάζουν σημαντικά, ορισμένες χώρες σημειώνουν καθυστέρηση
  • βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης, μαθηματικών και επιστημών στους μαθητές ηλικίας 15 ετών - αναμένεται ότι λιγότερο από το 15% των μαθητών θα έχει κακές επιδόσεις στον τομέα αυτόν μέχρι το 2020. Σήμερα, το 20% περίπου των μαθητών παρουσιάζει περιορισμένη ικανότητα ανάγνωσης
  • αύξηση στο 15% του αριθμού των ενηλίκων που συμμετέχουν στη διά βίου μάθηση - ο αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν σ'αυτά τα προγράμματα έχει μειωθεί ελαφρά και αντιστοιχεί σε ποσοστό κάτω του 10% σε 17 χώρες της ΕΕ.

Η ΕΕ έχει ήδη αναλάβει δράση για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να τα καταφέρουν. Το 2010 ξεκίνησε την πρωτοβουλία Νεολαία σε κίνηση English , με στόχο τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων, την προαγωγή της κινητικότητας των σπουδαστών και την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Στις αρχές αυτού του έτους ανακοίνωσε χωριστά σχέδια για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την προώθηση της προσχολικής εκπαίδευσης.

Περισσότερα για την εκπαίδευση στην ΕΕ DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι