Sti

Mål for bedre uddannelse - 19/04/2011

Elev i klasseværelse © iStockphoto.com/lisegagne

EU har kun opfyldt ét af de fem uddannelsesmål, der blev udstukket i 2003. Men målene for 2020 kan godt nås, siger rapport.

EU har mere end opfyldt målet om at øge antallet af kandidater inden for matematik, videnskab og teknologi med 15 % senest i 2010. Men på trods af fremskridtene er der ikke gjort nok for at få frafaldet ned, forbedre læsefærdigheden og øge den andel af befolkningen, der går i gymnasiet eller deltager i voksenundervisning.

Den nye rapport DeutschEnglishfrançais viser også, at EU-landene kan nå de nye 2020-mål, der blev aftalt i 2009, hvis de foretager investeringer og giver uddannelsesreformer høj prioritet.

To af disse mål indgår i Europa 2020-strategien for øget vækst og jobskabelse. De er derfor helt centrale for EU.

2020-uddannelsesmålene - indtil nu:

  • frafaldsprocenten skal ned under 10 - siden 2003 er andelen af unge, der forlader skolesystemet uden en studentereksamen, faldet til omkring 14 %
  • andelen af 30-34-årige med en videregående uddannelse skal op på 40 % - fra 2000 til 2009 steg EU-gennemsnittet med næsten 10 procentpoint til 32,3 %
  • 95 % af alle børn skal have førskoleundervisning - her og nu er tallet 92,3 %. Ni EU-lande har allerede nået målet, og andre er godt på vej, men nogen halter stadig bagefter
  • de 15-årige skal være bedre til læsning, matematik og naturvidenskab - senest i 2020 skal andelen af elever med ringe evner på dette område ned under 15 %. I dag har ca. 20 % af eleverne for ringe læsefærdighed
  • andelen af voksne i livslang læring skal op på 15 % - antallet af mennesker, der deltager i sådanne programmer, er faldet lidt, og i 17 EU-lande ligger tallet nu under 10 %

EU er allerede rykket ud for at hjælpe medlemslandene, så de ikke dumper. I 2010 lancerede EU Unge på vej English , som er et initiativ, der skal modernisere uddannelsessystemer, styrke de studerendes mobilitet og få ungdomsledigheden ned. Tidligere i år blev der også spillet ud med særlige planer, der skal få frafaldsprocenten ned og slå et slag for førskoleundervisningen.

Mere om uddannelse i EU DeutschEnglishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links