Cesta

Jak zlepšit vzdělávání v EU - 19/04/2011

Student ve třídě © iStockphoto.com/lisegagne

Evropské unii se podařilo splnit jen jeden z pěti cílů v oblasti vzdělávání, které si stanovila v roce 2003. Podle čerstvě zveřejněné zprávy jsou však její cíle pro rok 2020 dosažitelné.

EU se bez problémů podařilo splnit její cíl zvýšit do roku 2010 počet absolventů v oborech matematika, přírodní vědy a technické obory o 15 %. Naproti tomu výsledky snah o snížení procenta dětí, které nedokončí školní docházku, zvýšení počtu žáků, kteří dokončí vyšší středoškolské vzdělání, zlepšování dovedností v oblasti porozumění psanému textu a zvyšování účasti dospělých na vzdělávání a odborné přípravě, jsou i přes dílčí úspěchy nedostačující.

Podle dnes zveřejněné zprávy DeutschEnglishfrançais by země EU mohly splnit nové cíle pro rok 2020, na kterých se předloni dohodly, pokud na školství věnují dostatečné množství prostředků a z reformě vzdělávání učiní svou prioritu.

Dva z těchto cílů jsou zároveň hlavními cíly strategie Evropa 2020 pro zvyšování hospodářského růstu a tvorbu nových pracovních míst, což je řadí mezi nejdůležitější politické priority EU.

Současné výsledky vzdělávacích cílů pro rok 2020:

  • snížit podíl osob s nedokončeným vzděláním na méně než 10 % - od roku 2003 se počet žáků, kteří nedokončili střední nebo základní školu, snížil na přibližně 14 %
  • zvýšit podíl osob ve věku 30-34 let s dokončeným vysokoškolským vzděláním na 40 % - mezi lety 2000 a 2009 se evropský průměr zvýšil o téměř 10 procent na 32,3 %
  • dosáhnout 95% účasti dětí na předškolní docházce - nyní je to 92,3 %. I když devíti členským zemím se již tohoto cíle podařilo dosáhnout a řada států se k němu blíží, několik zemí v tomto ohledu stále pokulhává
  • zlepšit schopnosti 15letých v oblasti porozumění psanému textu, matematice a přírodních vědách - do roku 2020 by v těchto základních dovednostech mohlo zaostávat maximálně 15 % žáků. V současné době nedokáže správně porozumět psanému textu přibližně 20 % dětí
  • zvýšit účast dospělých v programech celoživotního vzdělávání na 15 % - počet lidí, kteří se těchto programů účastí, se v poslední době trochu snížil (v 17 zemích EU činí méně než 10 %).

Evropská unie se snaží členským státům v tomto ohledu všemožně pomáhat. V roce 2010 například zahájila iniciativu Mládež v pohybu English , která se zaměřuje na modernizaci vzdělávacích systémů, podporu mobility studentů a na boj proti nezaměstnanosti mezi mladými lidmi. Na začátku letošního roku EU přišla s plány, jak bojovat proti nedokončení školní docházky a podporovat předškolní vzdělávání.

Další informace o vzdělávání v EU DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy