Навигационна пътека

Цели за подобряване на образованието - 19/04/2011

Ученичка в класна стая © iStockphoto.com/lisegagne

ЕС постигна само една от определените през 2003 г. цели в областта на образованието. Според доклад обаче целите за 2020 г. са постижими.

Европейският съюз успя без затруднения да изпълни целта си за увеличаване с 15 % на броя на завършилите математика, наука и технологии до 2010 г. Независимо от напредъка обаче недостатъчно остават усилията за предотвратяване на преждевременното напускане на училище, подобряване на грамотността и увеличаване на броя на учащите след основно образование и в рамките на обучението за възрастни.

В доклада DeutschEnglishfrançais се посочва също, че страните от ЕС могат да постигнат преразгледаните и договорени през 2009 г. цели за 2020 г., ако инвестират средства и дадат приоритет на реформата в образованието.

Две от новите цели са също и водещи цели в стратегията "Европа 2020" за увеличаване на растежа и създаване на работни места, което означава, че заемат основно място в програмата на ЕС.

Цели за образованието за 2020 г. - постигнат напредък:

  • намаляване на дела на преждевременно напускащите училище на под 10 % - от 2003 г. насам делът на младите хора, напускащи училище след завършване на основно образование или преди това е спаднал на около 14 %;
  • увеличаване на дела на 30-34 годишните със завършено висше образование на 40 % - между 2000 и 2009 г. средната стойност за ЕС се е увеличила с близо 10 % до 32,3 %;
  • участие на 95 % от децата в предучилищно образование - понастоящем равнището е 92,3 %. Въпреки че девет страни от ЕС вече са достигнали тази цел, а много други са на път да я постигнат, има и такива, които изостават;
  • подобряване на уменията по четене, математика и точни и естествени науки сред 15-годишните - до 2020 г. учениците, постигащи незадоволителен резултат по тези ключови предмети, следва да са по-малко от 15 %. Днес около 20 % от учениците не умеят да четат добре;
  • повишаване на броя на възрастните в обучението през целия живот на 15 % - броят на участващите в тези програми е намалял леко и стойността му днес в 17 страни от ЕС е под 10 %.

Европейският съюз вече предприе мерки за подпомагане на страните членки при постигане на целите. През 2010 г. той постави начало на инициативата Младежта в движение English , която има за цел да модернизира образователните системи, да насърчава мобилността сред учащите и да търси решения на проблема с безработицата сред младите хора. По-рано тази година той започна и изпълнението на отделни планове за борба с преждевременното напускане на училище и за насърчаване на предучилищното образование.

Повече за образованието в ЕС DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки