Sökväg

En bra start i livet - 22/02/2011

En pojke på en strand gör en EU-flagga med hjälp av gula sjöstjärnor© EU

EU vill att alla barn ska ha möjlighet att gå i en förskola av hög kvalitet med välutbildad personal.

Det är stor skillnad på hur förskolan och barnomsorgen ser ut i EU-länderna både när det gäller innehåll och antalet tillgängliga platser. EU-länderna vill ha hjälp och stöd i barnomsorgsfrågor och därför föreslår EU-kommissionen några gemensamma åtgärder för förskolan och barnomsorgen.

EU-länderna ska bland annat samarbeta om följande frågor:

  • Alla barn ska ha tillgång till allmän förskola av hög kvalitet - den är särskilt viktigt för barn med funktionsnedsättningar, barn från utsatta grupper, t.ex. romer, och barn med invandrarbakgrund.
  • Lärande och omsorg ska integreras.
  • Man ska försöka hitta rätt balans mellan kunskap och sociala färdigheter för varje åldersgrupp.
  • Man ska titta på personalens utbildning, lön och arbetsvillkor.
  • Man ska ta fram gemensamma standarder för kvalitetssäkring och uppföljning.

För att underlätta samarbetet ska EU hjälpa medlemsländerna att använda tillgänglig finansiering och forskning effektivare.

Hittills har EU i första hand arbetat för att bygga ut barnomsorgen, så att fler föräldrar, särskilt mammorna, kan jobba.

Den nya strategin gäller istället behoven hos förskolebarnen, dvs. barn under fem eller sex år. Studier visar att investeringar i utbildning i tidiga år är avgörande. Det hjälper de utsatta barnen, förbättrar barnens integration i samhället och gör att fler barn fullföljer sin skolgång.

Om alla barn i EU har tillgång till en bra förskola, kan EU uppnå två av sina mål: dels att minska andelen elever som hoppar av skolan i förtid till mindre än 10 %, dels att se till att minst 20 miljoner människor inte längre lever i fattigdom och social utestängning.

EU ställde 2009 upp målet att minst 95 % av alla barn ska ha möjlighet att gå i förskola från fyra år fram till den obligatoriska skolstarten. Genomsnittet i EU idag är 92,3 %, men i flera länder är siffran mycket lägre än så.

EU:s utbildningsministrar ska diskutera förslagen i maj. Arbetet med att hjälpa alla länder att nå målen kommer troligen att inledas under hösten.

Läs mer om barnomsorg och förskola DeutschEnglish

Läs mer om EU:s utbildningspolitik Englishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar