Navigacijska pot

Za lažji vstop v šolo - 22/02/2011

Otrok na plaži zlaga morske zvezde v krog, da so videti kot zvezde na zastavi EU © EU

Vsi otroci v Evropski uniji naj bi bili vključeni v kakovostno predšolsko vzgojo.

Vzgoja in varstvo predšolskih otrok v državah EU se po množičnosti in kakovosti precej razlikujeta. Evropska komisija predlaga zdaj skupne ukrepe glede predšolske vzgoje otrok in tako odgovarja na potrebo držav EU po navodilih in podpori.

Države EU si bodo skupaj prizadevale:

  • omogočiti kakovostno predšolsko vzgojo vsem otrokom - najbolj bo koristila revnim in invalidnim otrokom, otrokom iz priseljenskih družin in otrokom iz socialno izključenih skupin, denimo romskim,
  • povezati vzgojo in varstvo,
  • poiskati pravo ravnovesje med učnimi zahtevami in socialnimi spretnostmi za to starostno skupino,
  • poskrbeti za ustrezno usposobljenost, plačo in delovne pogoje učiteljev,
  • postaviti skupne standarde za ocenjevanje doseženega.

Evropska komisija bo državam pomagala učinkoviteje izkoristiti razpoložljiva finančna sredstva in raziskave ter jim tako olajšala sodelovanje.

Evropska unija si je tudi doslej prizadevala za množičnejše varstvo otrok, vendar predvsem zato, da bi staršem, zlasti materam, omogočila zaposlitev.

Zdaj je poudarek predvsem na potrebah predšolskih otrok, tj. pet- in šestletnikov. Študije so pokazale, da sta zgodnje izobraževanje in vzgoja nujna naložba: s tem pridobijo otroci iz prikrajšanih skupin, izboljša se socialna vključenost otrok, zmanjša se osip v osnovni šoli.

Z uvedbo predšolske vzgoje za vse bo EU laže uresničila tudi zastavljena cilja: znižati osip v osnovni šoli na manj kot 10 % in zmanjšati število revnih in socialno izključenih za vsaj 20 milijonov.

Evropska unija si je leta 2009 zadala, da bo v predšolsko vzgojo vključila vsaj 95 % otrok v starosti od štirih let do vstopa v šolo. Sedanje povprečje v EU znaša 92,3 %, pri čemer je v številnih državah to število precej nižje.

Ministri za šolstvo bodo o predlogu razpravljali maja, delo v državah članicah pri njegovi uresničitvi pa se bo najverjetneje začelo jeseni 2011.

Več o predšolski vzgoji DeutschEnglish

Več o šolstvu v EU Englishfrançais

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave