Ścieżka nawigacji

Lepszy start w szkole - 22/02/2011

Dziecko na plaży układające żółte rozgwiazdy na kształt okręgu z gwiazd na fladze UE © EU

Plany zapewnienia wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym w UE dostępu do edukacji i opieki wysokiej jakości

Dzieci w wieku przedszkolnym w UE otrzymują edukację i opiekę na poziomie bardzo zróżnicowanym zarówno pod względem dostępności, jak i jakości. Ponieważ rządy krajów UE zasygnalizowały potrzebę wytycznych i wsparcia w tym zakresie, Komisja proponuje podjęcie wspólnych działań w dziedzinie wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi.

Kraje UE będą ściśle ze sobą współpracować w takich kwestiach jak:

  • zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do edukacji przedszkolnej wysokiej jakości - oczekuje się, że przyniesie ona szczególne korzyści dzieciom z rodzin biednych i migrujących, dzieciom niepełnosprawnym oraz pochodzącym z grup niezintegrowanych ze społeczeństwem, takich jak Romowie,
  • łączenie opieki z nauką,
  • promowanie zachowania właściwych proporcji między przekazywaniem wiedzy i umiejętności społecznych na poziomie odpowiednim dla tych grup wiekowych,
  • zagwarantowanie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami oraz zapewnienie im odpowiednich płac i warunków pracy,
  • opracowanie wspólnych standardów monitorowania postępów.

Aby pogłębić współpracę, UE pomoże państwom członkowskim w efektywniejszym wykorzystaniu dostępnych funduszy i badań naukowych.

Do tej pory UE koncentrowała się na zwiększeniu liczby placówek przedszkolnych, aby umożliwić rodzicom, a zwłaszcza matkom, powrót na rynek pracy.

Nowe propozycje wychodzą naprzeciw potrzebom samych dzieci, zasadniczo w wieku poniżej pięciu lub sześciu lat. Badania pokazują, że inwestowanie we wczesną edukację ma pierwszorzędne znaczenie - pomaga dzieciom w trudniejszej sytuacji, wzmacnia integrację społeczną i skutkuje zmniejszeniem odsetka dzieci przedwcześnie kończących naukę.

Zapewnienie wczesnej edukacji wysokiej jakości wszystkim dzieciom pomoże też UE osiągnąć jej cel w zakresie ograniczenia liczby dzieci wcześnie porzucających szkołę do poziomu poniżej 10 proc., co z kolei umożliwi uratowanie przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym przynajmniej 20 mln osób.

W 2009 r. UE postawiła sobie za cel zapewnienie edukacji i opieki co najmniej 95 proc. czterolatków i starszych dzieci z grupy nieobjętej edukacją obowiązkową. Obecnie średnia w UE wynosi 92,3 proc., przy czym sporo krajów pozostaje daleko w tyle.

Ministrowie edukacji krajów UE przedyskutują nowe propozycje w maju. Działania pomagające krajom osiągnąć wyznaczony cel prawdopodobnie rozpoczną się jesienią 2011 r.

Więcej na temat wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi DeutschEnglish

Więcej na temat edukacji w UE Englishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki