Navigācijas ceļš

Laba sagatavošanās skolas gaitām - 22/02/2011

Bērns pludmalē kārto dzeltenas jūraszvaigznes aplī, kas atgādina zvaigžņu apli ES karogā © ES

ES izstrādājusi plānu, kā visiem pirmsskolas vecuma bērniem ES jau agrā bērnībā nodrošināt iespēju saņemt kvalitatīvu izglītību un aprūpi.

Dažādās Eiropas valstīs pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanas un aprūpes kvantitāte un kvalitāte ļoti atšķiras. Atsaucoties uz ES dalībvalstu valdību lūgumu pēc koordinācijas un atbalsta, Komisija ierosinājusi vairākus kopējus pasākumus pirmsskolas vecuma bērnu izglītības un aprūpes jomā.

ES dalībvalstis ciešāk sadarbosies šādos jautājumos:

  • visiem pirmsskolas vecuma bērniem jādod iespēja uzsākt kvalitatīvu izglītošanos. Tas ir jo īpaši svarīgi nabadzīgu vai imigrantu ģimeņu bērniem, kā arī tiem bērniem, kas ir invalīdi vai ir no sociāli atstumtām grupām (tādām kā romi jeb čigāni);
  • bērnu aprūpe jāpaplašina, tajā iekļaujot arī izglītošanu;
  • jāveicina pareizs līdzsvars starp šāda vecuma bērniem piemērotām teorētiskām zināšanām un sociālām iemaņām;
  • jāgādā lai darbiniekiem būtu pienācīga kvalifikācija, atalgojums un darba apstākļi;
  • jāizstrādā vienoti standarti, kā uzraudzīt sekmes.

Lai veicinātu sadarbību, Eiropas Savienība dalībvalstīm palīdzēs lietderīgāk izmantot pieejamo finansējumu un izpēti.

Līdz šim ES galveno uzmanību pievērsa bērnu aprūpes kvantitatīvajam aspektam, lai vecāki (pirmām kārtām — mātes) varētu strādāt algotu darbu.

Jaunā pieeja mērķtiecīgāk orientēta uz pirmsskolas vecuma bērnu vajadzībām. Parasti tie bērni, kas jaunāki par sešiem gadiem. Pētījumi liecina, ka ieguldījumiem bērnu izglītošanā jau tad, kad viņi ir vēl pavisam mazi, ir augļi. Pirmsskolas vecuma bērnu agrīna iesaistīšana palīdz tiem bērniem, kas nāk no mazturīgām vai nelabvēlīgām ģimenēm, tā uzlabo sociālo integrāciju un palīdz samazināt skolu pametušo jauniešu skaitu.

Dodot visiem bērniem iespēju saņemt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību, ES arī būs vieglāk sasniegt mērķi, ko tā nospraudusi, proti, samazināt skolu pametušo bērnu skaitu zem 10 % atzīmes. Tādējādi vismaz 20 miljonus cilvēku varētu izdoties paglābt no nabadzības un sociālas atstumtības.

2009. gadā ES izvirzīja mērķi, ka izglītības un aprūpes iespējas jānodrošina vismaz 95 % četru gadu vecumu sasniegušu bērnu (līdz pat vecumam, kad viņiem obligāti jāsāk iet skolā). Minētais vidējais rādītājs ES pašlaik ir 92,3 %, un daudzās valstīs tas ir ievērojami zemāks.

Maijā ES dalībvalstu izglītības ministri apspriedīs minētos priekšlikumus. Visticamāk, ka mērķa sasniegšanai vajadzīgo palīdzību visām valstīm sniegs sākot no 2011. gada rudens.

Plašāk par pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanu un aprūpi DeutschEnglish

Plašāk par izglītību ES Englishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites