Navigatsioonitee

Ettevalmistus kooliks - 22/02/2011

Laps asetab rannal kollaseid meritähti ringi, mis meenutab tähti ELi lipul © EU

Plaanid võimaldada kõigile koolieelikutele kogu ELis juurdepääs heale haridusele ja lastehoiule.

Koolieelikute haridus ja lastehoid on Euroopa eri paigus väga erinev nii kvantiteedilt kui kvaliteedilt. Komisjon teeb vastusena ELi liikmesriikide valitsuste soovile saada asjaomaseid suuniseid ja toetust, ettepaneku rakendada varase lapseea hariduse ja lastehoiu suhtes konkreetseid ühismeetmeid .

ELi liikmesriigid hakkavad tegema tihedat koostööd järgmistes valdkondades:

  • kõigile lastele juurdepääsu tagamine heale koolieelsele haridusele. Sellest peab olema konkreetselt kasu vaestele, puuetega ja sisserännanud lastele ning sotsiaalselt tõrjutud rühmadele (romad)
  • hariduse andmise sidumine lastehoiuga
  • õige tasakaalu loomine vanuserühmadele sobivate akadeemiliste ja sotsiaalsete oskuste vahel
  • valdkonna töötajate kindlustamine vajaliku kvalifikatsiooni, palga ja töötingimustega
  • ühiste standardite väljatöötamine edusammude jälgimiseks

Koostöö tugevdamine ELis aitab liikmesriikidel tõhusamalt kasutada olemasolevaid rahalisi vahendeid ja uurimusi.

Seni oli lastehoiu olukorra parandamise puhul ELi tähelepanu keskmes vanematele (eelkõige emadele) töölemineku võimaluste loomine.

Uue lähenemise puhul on sihtrühmaks koolieelikud, s.o peamiselt alla viie- või kuueaastased lapsed. Uurimused näitavad, et investeerimine haridusse varases eas on ülioluline. See aitab ebasoodsas olukorras lapsi, parandab sotsiaalset integratsiooni ja vähendab koolist väljalangemist.

Kõigile lastele varases eas hea hariduse andmine aitab ELil saavutada oma eesmärke viia laste varase koolist väljalangemise määr alla 10 protsendi ning kõrvaldada vähemalt 20 miljoni inimese jaoks neid ähvardav vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse oht.

2009. aastal seadis EL eesmärgiks tagada vähemalt 95 protsendile nelja-aastastele ja vanematele lastele enne kooliminekut haridus ja lastehoid. Praegu on ELis vastav keskmine näitaja 92,3 protsenti, kuid hulk liikmesriike jääb keskmisele oluliselt alla.

ELi haridusministrid arutavad ettepanekuid mais. Töö liikmesriikidele eesmärkide saavutamisel abi osutamiseks algab tõenäoliselt 2011. aasta sügisel.

Täiendavalt varase lapseea haridusest ja lastehoiust DeutschEnglish

Täiendavalt haridusest ELis Englishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad