Διαδρομή πλοήγησης

Ένα καλό ξεκίνημα για τα παιδιά - 22/02/2011

Ένα παιδί σχηματίζει τη σημαία της ΕΕ με αστερίες © EU

Σχέδιο για να μπορούν όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και φροντίδα

Η εκπαίδευση και φροντίδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας στην Ευρώπη ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό από χώρα σε χώρα τόσο από άποψη ποσότητας όσο και ποιότητας. Ανταποκρινόμενη στην έκκληση των κυβερνήσεων των κρατών μελών για παροχή καθοδήγησης και στήριξης, η Επιτροπή πρότεινε ορισμένα κοινά μέτρα για την εκπαίδευση και φροντίδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Οι χώρες της ΕΕ θα συνεργάζονται στενά σε θέματα όπως:

  • η εξασφάλιση πρόσβασης σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά - γεγονός που θα ωφελήσει ιδιαίτερα τα φτωχά παιδιά, τα παιδιά με αναπηρίες, τα παιδιά μεταναστών, καθώς και εκείνα που προέρχονται από κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, όπως π.χ. οι Ρομά
  • η ενιαία παροχή εκπαίδευσης και φροντίδας
  • η προώθηση της σωστής αναλογίας απόκτησης γνώσεων και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων με βάση την ηλικία των παιδιών
  • η απασχόληση προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα και η εξασφάλιση κατάλληλων αποδοχών και συνθηκών εργασίας
  • η ανάπτυξη κοινών προτύπων για την παρακολούθηση της προόδου.

Για να ενισχύσει τη συνεργασία, η ΕΕ θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να κάνουν αποτελεσματικότερη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων και της έρευνας.

Μέχρι σήμερα, στόχος της ΕΕ ήταν η αύξηση της παιδικής μέριμνας από ποσοτική άποψη, ώστε να μπορούν περισσότεροι γονείς, και ιδίως οι μητέρες, να εργάζονται.

Η νέα προσέγγιση στοχεύει ευθέως στις ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας - συνήθως κάτω των πέντε ή έξι ετών. Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι η επένδυση στην προσχολική εκπαίδευση είναι ζήτημα θεμελιώδους σημασίας: βοηθά τα παιδιά που προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικά στρώματα, συμβάλλει στην καλύτερη κοινωνική ένταξη και μειώνει τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Η παροχή ποιοτικής προσχολικής εκπαίδευσης σ' όλα τα παιδιά θα βοηθήσει επίσης την ΕΕ να επιτύχει τον στόχο της μείωσης κάτω από το 10% του αριθμού των παιδιών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, καθώς και τον στόχο της απομάκρυνσης από τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Το 2009 η ΕΕ είχε θέσει τον εξής στόχο: να εξασφαλίσει εκπαίδευση και φροντίδα τουλάχιστον στο 95% των παιδιών ηλικίας από τεσσάρων ετών και άνω, πριν από την υποχρεωτική εκπαίδευση. Σήμερα, το μέσο ποσοστό στην ΕΕ είναι 92,3%, ενώ ένας σημαντικός αριθμός χωρών εξακολουθεί να απέχει πολύ από το ποσοστό αυτό.

Οι υπουργοί Παιδείας των χωρών της ΕΕ θα συζητήσουν τις προτάσεις τον Μάιο, ενώ οι προσπάθειες για να βοηθηθούν όλες οι χώρες να επιτύχουν τον στόχο αυτόν αναμένεται να αρχίσουν το φθινόπωρο του 2011.

Περισσότερα για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα DeutschEnglish

Περισσότερα για την εκπαίδευση στην ΕΕ Englishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι