Sti

En tidlig skolestart - 22/02/2011

Et barn på en strand, der lægger gule søstjerner i en cirkel, så det ligner stjernerne på EU's flag © EU

Planer om at give alle børn i førskolealderen i EU adgang til undervisning og pasning af høj kvalitet

Undervisning og pasning af børn i førskolealderen varierer i både omfang og kvalitet i Europa. Som svar på nationale regeringers efterspørgsel på rådgivning og støtte foreslår Kommissionen nu nogle fælles tiltag for førskoleundervisning og børnepasning.

EU-landene skal arbejde tæt sammen om at:

  • give adgang til førskoleundervisning af høj kvalitet for alle børn - hvilket forventes at gavne særligt fattige og handicappede børn, indvandrerbørn samt børn fra socialt udstødte grupper såsom romaer
  • integrere uddannelse med børnepasning
  • finde en balance mellem akademiske og social færdigheder, der passer til børn i denne aldersgruppe
  • sikre, at personalet har de rette kvalifikationer samt ordentlige løn- og arbejdsforhold
  • udvikle fælles standarder for kontrol med fremskridtene

For at fremme samarbejdet vil EU hjælpe medlemslandene med at anvende den tilgængelige støtte og forskning mere effektivt.

Indtil nu har EU's fokus i forbindelse med at øge udbuddet af børnepasning været at få flere forældre, særligt mødre, ud på arbejdsmarkedet.

Den nye tilgang sætter fokus på behovene hos førskolebørnene - normalt børn under 5-6 år. Undersøgelser viser, at investering i førskoleundervisning er af afgørende betydning - det hjælper dårligt stillede børn, forbedrer den sociale integration og mindsker antallet af børn, der går for tidligt ud af skolen.

Førskoleundervisning for alle børn vil også hjælpe EU med at nå sine mål om at nedbringe antallet af børn, der forlader skolen tidligt, til under 10 % og få mindst 20 millioner mennesker ud af risikoen for fattigdom og social udstødelse.

I 2009 satte EU et mål om at sørge for undervisning og pasning til mindst 95 % af børn fra 4 år og op i perioden inden den obligatoriske skolegang. Det nuværende gennemsnit i EU er 92,3 %, og et væsentligt antal lande halter langt bagud.

EU's uddannelsesministre vil drøfte forslagene i maj. Arbejdet på at hjælpe alle landene med at nå målet vil formentligt starte i efteråret 2011.

Mere om førskoleundervisning og børnepasning DeutschEnglish

Mere om uddannelse i EU Englishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links