Cesta

Dobrá předškolní výchova přináší pozdější úspěchy ve škole - 22/02/2011

Dítě na pláži sestavuje žluté hvězdice do kruhu, jež připomíná prstenec hvězd na vlajce EU © EU

Plány na zajištění včasného kvalitního vzdělávání a péče pro všechny děti předškolního věku v EU

Vzdělávání a péče o děti předškolního věku se v zemích Unie značně liší co do kvality i rozsahu. V reakci na žádost vlád členských států o pomoc a vedení navrhla Evropská komise několik společných opatření .

Země EU budou úzce spolupracovat v těchto oblastech:

  • dostupnost kvalitního předškolního vzdělávání pro všechny děti (to by mělo přinést užitek zejména chudým, postiženým dětem a dětem přistěhovalců a také skupinám obyvatelstva na okraji společnosti, jako jsou třeba Romové)
  • propojení vzdělávání a péče
  • snaha o vytvoření rovnováhy mezi akademickými a sociálními dovednostmi, které odpovídají věku dítěte
  • zajišťování patřičné kvalifikace, odměňování a pracovních podmínek pro personál
  • rozvoj společných norem pro sledování dosaženého pokroku.

Aby se mohla spolupráce dobře rozběhnout, EU pomůže členským státům s efektivnějším využíváním dostupných finančních prostředků a výzkumu.

Až doposud se snaha EU o rozšiřování rozsahu péče o děti zaměřovala na to, aby se co nejvíce rodičů, zejména matek, mohlo zařadit do pracovního procesu.

Nový přístup se však zaměřuje přímo na potřeby dětí předškolního věku (do pěti nebo šesti let). Studie ukázaly, že investice do raného vzdělávání jsou velmi důležité. Pomáhají totiž znevýhodněným dětem, zlepšují sociální integraci a snižují riziko předčasného ukončení školní docházky.

Poskytování kvalitního raného vzdělávání pro všechny děti tak pomůže EU dosáhnout jejího cíle, kterým je snížení počtu dětí, jež ukončí školní docházku předčasně, pod 10 %. Unie chce zároveň vymanit alespoň 20 milionů lidí z rizika chudoby a sociálního vyloučení, k čemuž by tato činnost také mohla dopomoci.

V roce 2009 si EU stanovila cíl, že zajistí vzdělávání a péči pro alespoň 95 % dětí ve věku od čtyř let až do začátku školní docházky. Současný průměr v Unii činí 92,3 % a velký počet zemí značně zaostává.

V květnu budou o těchto návrzích diskutovat ministři školství členských zemí. Politická spolupráce pak pravděpodobně začne na podzim 2011.

Další informace o předškolním vzdělávání a péči DeutschEnglish

Další informace o vzdělávání v EU Englishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy