Навигационна пътека

Добре подготвени за училище - 22/02/2011

Дете на плаж подрежда в кръг жълти морски звезди, за да изглеждат като звездите на знамето на ЕС © ЕС

Планове за предоставяне на достъп до качествено образование и грижи за всички деца в предучилищна възраст в ЕС.

Образованието и грижите за деца в предучилищна възраст се различават значително по количество и качество в различните страни в Европа. В отговор на призив от страна на правителствата от ЕС за насоки и подкрепа Комисията предлага някои общи мерки за ранното детско образование и грижи.

Страните от Съюза ще си сътрудничат тясно за:

  • предоставяне на достъп до качествено предучилищно образование за всички деца, като се очаква това да е от особена полза за бедните деца, децата с увреждания, децата на мигранти и децата от групи, които са обект на социална дискриминация, като например ромите;
  • включване на образованието в грижите за деца;
  • насърчаване на преподаването на подходяща смесица от академични и социални умения за тази възрастова група;
  • гарантиране на подходящи квалификации, заплати и условия на труд на съответния персонал;
  • разработване на общи стандарти за наблюдение на напредъка.

За да засили сътрудничеството, ЕС ще помогне на страните членки да използват по-ефикасно наличното финансиране и резултати от изследвания.

Досега усилията на Съюза да увеличи предлагането на грижи за деца бяха продиктувани главно от стремежа повече родители, особено майки, да влязат на пазара на труда.

Новият подход е пряко насочен към нуждите на децата в предучилищна възраст - обикновено деца под пет или шест години. Проучвания показват, че инвестициите в ранното образование са жизнено важни. Те помагат на децата в неравноправно положение, подобряват социалната интеграция и намаляват броя на преждевременно напусналите училище ученици.

Предоставянето на качествено ранно образование за всички деца ще помогне на ЕС да постигне и своите цели за намаляване на броя на децата, напускащи преждевременно училище, до под 10 % и за извеждане на поне 20 млн. души от риска от бедност и социално изключване.

През 2009 г. ЕС си постави за цел да предостави образование и грижи на поне 95 % от децата на възраст над четири години в периода преди задължителното образование. В момента средното ниво за Съюза е 92,3 %, но голям брой от страните изостават значително.

Министрите на образованието от ЕС ще обсъдят предложението през май. Очаква се работата за подпомагане на всички държави да постигнат целта да започне през есента на 2011 г.

Повече за ранното детско образование и грижи DeutschEnglish

Повече за образованието в ЕС Englishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки