Navigačný riadok

Kultúrny festival predstavil to najlepšie z Európy - 18/02/2011

Komorný orchester na pódiu © EU

Na konferencii v Bruseli o kultúrnych a umeleckých výmenách sa predstavili projekty spolufinancované EÚ, ktoré pomáhajú priblížiť svet umenia širokej verejnosti.

"Skôr ako sa Európa stane vojenským zoskupením alebo hospodárskou veľmocou, musí sa stať kultúrnym spoločenstvom..."

Toto sú slová zakladajúceho otca EÚ Roberta Schumana spred 50 rokov a Európska komisia sa ich snaží pretaviť do reality. Na tohtoročnej konferencii Kultúra v pohybe English sa stretlo 600 účastníkov z celej Európy, ktorí prediskutovali súčasnosť a budúcnosť financovania umenia z prostriedkov EÚ.

EÚ vyčlenila na obdobie rokov 2007 - 2013 400 miliónov EUR na podporu stoviek kultúrnych organizácií a tisícov umelcov. Únia takisto pomáha šíriť rôznorodé umelecké diela z celého kontinentu a priblížiť ich Európanom.

Medzi predstavené projekty financované EÚ patria:

Projekt Imagine 2020 - umenie a zmena klímy - financuje umelcov, ktorí sa vo svojej práci venujú zmenám klímy. Riadia ho umelecké združenia z Nemecka, Francúzska, Spojeného kráľovstva, Holandska, Portugalska, Lotyšska, Slovinska a Chorvátska.

Festival opery a klasickej hudby Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence, ktorý získal grant na nové spracovania a scénické stvárnenia.

Európska sieť mediálnych umení (EMAN - European media art network), ktorú vedú inštitúcie v Nemecku, Spojenom kráľovstve, Holandsku a Bulharsku, pomohla 16 mladým umelcom z tzv. nového prúdu mediálneho umenia vytvoriť experimentálne dielo spájajúce film, zvuk a počítače. Nedávna prezentácia ich práce upútala 11 000 návštevníkov.

Projekt Diversidad: urban forum - hudba bez hraníc - spája organizácie z Belgicka, Talianska, Holandska, Rakúska, Španielska a Francúzska so zameraním na tzv. urban art (mestské umenie). Na hip-hopovom festivale sa v roku 2009 zúčastnilo 60 000 návštevníkov. Projekt prispel k produkcii spoločného albumu hip-hopovej hudby a v súčasnosti sa zameriava na vytvorenie digitálnej platformy pre hudbu, turné mestského umenia (urban art) a výstavu ukážok grafiti.

Každoročne EÚ takisto financuje preklady stoviek kníh európskych autorov do cudzích jazykov. Granty slúžia aj na podporu kultúrnych festivalov a ocenení v oblasti súčasnej architektúry DeutschEnglishfrançais , kultúrneho dedičstva DeutschEnglishfrançais , literatúry DeutschEnglishfrançais , populárnej hudby DeutschEnglishfrançais a projektu Európske hlavné mesto kultúry DeutschEnglishfrançais .

Európsky kultúrny a kreatívny priemysel tvorí približne 3 % z hospodárstva EÚ.

Kultúra (Program EÚ na roky 2007 - 2013) DeutschEnglishfrançais

Projekty predstavené na konferencii English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy