Sökväg

Fler ungdomar ska gå ut gymnasiet - 02/02/2011

Skuggfigurer med skolväskor © iStock

Med bättre tillgång till förskola, stöd till skoltrötta och svaga elever och en andra chans för dem som hoppar av ska högst 10 procent av eleverna gå ut skolan utan gymnasiebetyg år 2020.

Över sex miljoner ungdomar i EU slutar skolan innan de har gått ut gymnasiet. Det är cirka 14 procent av alla elever. De löper större risk att bli arbetslösa, fattiga eller hamna utanför samhället på andra sätt.

Handlingsplanen gäller i första hand ungdomar mellan 18 och 24 år som slutat skolan med som bäst grundskolebetyg.

Förutom att de själva drabbas hämmar det den ekonomiska tillväxten och konkurrenskraften. Våra moderna, högteknologiska ekonomier behöver utbildade arbetstagare. Dessutom blir de som hoppat av skolan oftare beroende av bidrag, vilket sätter statsfinanserna under press.

EU:s handlingsplan mot skolavhopp ska se till att andelen elever som slutar i skolan i förtid är högst 10 procent senast 2020. EU-länderna uppmanas att ta fram initiativ för hela skoltiden. Det gäller att förebygga avhopp, fånga upp problem på ett tidigt stadium och ge avhoppade elever en andra chans. Handlingsplanen är inriktad på följande tre områden:

  • Förebyggande
    Fler barn ska få gå på dagis eller i förskola. Man ska också se till att alla barn kan följa undervisningen, genom t.ex. hemspråksundervisning.
  • Ingripande
    Varningssignaler ska fångas upp tidigt och elever som skolkar eller inte klarar skolarbetet ska få särskilt stöd av t.ex. mentorer. Samarbetet med föräldrarna ska också förbättras.
  • Komplettering
    Elever som hoppar av skolan ska få en andra chans att komplettera sin skolgång i efterhand. De här "andra chansens skolor" ska ha mindre klasser än de vanliga skolorna och erbjuda flexibla utbildningsvägar och individuella studieplaner.

Att få fler elever att gå ut gymnasiet är ett av fem viktiga mål i Europa 2020-strategin för jobb och tillväxt.

Kommissionen har också tillsatt en expertgrupp om läskunnighet English . De elva experterna ska undersöka vad bristande läs- och skrivförmåga beror på och under 2012 lägga fram förslag på vad man kan göra åt problemet.

Läs mer om EU:s utbildningspolitik DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar