Navigačný riadok

Aby deti ostali v školách - 02/02/2011

Siluety študentov s taškami © iStock

Lepší prístup k vzdelávaniu v rannom veku, školy druhej šance a pomoc pre záškolákov a slabých žiakov by do roku 2020 mali znížiť mieru predčasného ukončenia vzdelávania pod 10 %.

V súčasnosti ukončí predčasne svoje vzdelávanie 6 000 000 mladých ľudí, t. j. 14 % všetkých žiakov. Títo ľudia sú viac vystavení riziku nezamestnanosti, chudoby a sociálnej marginalizácie.

V širokom ponímaní sa za osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, považujú mladí ľudia vo veku 18 až 24 rokov, ktorí dosiahli maximálne nižšie stredoškolské vzdelanie.

Predčasný odchod zo školy nemá negatívny dosah len na samotných žiakov, ale je aj prekážkou ekonomického rastu a konkurencieschopnosti, pretože moderné ekonomiky založené na najmodernejších technológiách potrebujú kvalifikovaných pracovníkov. Ľudia s minimálnym vzdelaním sú vo väčšine prípadov viac odkázaní na sociálny systém, čím sa vytvára tlak na verejné zdroje.

Plán EÚ v oblasti boja proti predčasnému ukončeniu vzdelávania má za cieľ znížiť do roku 2020 počet mladých ľudí, ktorí priskoro opustili školské lavice, pod 10 %. Plán vyzýva členské štáty k vytvoreniu takých politík, ktoré pokrývajú celý cyklus vzdelávania a ktoré odstránia príčiny nedostatočného vzdelania, vyriešia problémy v ich zárodku a poskytnú mladým ľuďom, ktorí oľutujú svoje rozhodnutie, druhú šancu. Plán sa zameriava na tri oblasti:

  • prevencia
    Mala by sa zabezpečiť rovnosť prístupu k vysokokvalitnému vzdelávaniu v rannom veku. Mali by sa zaviesť opatrenia, ktoré všetkým žiakom umožnia aktívnu účasť na aktivitách v triede (napr. jazyková pomoc pre deti imigrantov).
  • intervencia
    Varovné signály (záškoláctvo, slabý prospech) by mali byť riešené prostredníctvom tútorov a mentorov a spolupráca s rodičmi by sa mala zintenzívniť.
  • kompenzácia
    Študenti, ktorí predčasne ukončili svoje vzdelávanie, by mali mať neskôr šancu získať kvalifikáciu. Školy druhej šance by mali mať v porovnaní s normálnymi školami menšie triedy, ako aj individualizovanejšie a pružnejšie vzdelávacie metódy.

Zníženie počtu mladých ľudí, ktorí priskoro odišli zo školy, je jedným z hlavných piatich cieľov stratégie Európa 2020 na podporu hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest.

Komisia vytvorila aj skupinu na vysokej úrovni pre gramotnosť English . Tím jedenástich špecialistov má za úlohu preskúmať príčiny slabých výsledkov v čítaní a písaní a v roku 2012 predstaviť možné riešenia týchto problémov.

Viac o vzdelávaní v EÚ DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy