Kruimelpad

Kinderen op school houden - 02/02/2011

Schaduwen van jongeren met schooltassen © iStock

Met goed voorschools onderwijs, hulp voor spijbelaars en zwakke leerlingen, en tweedekansonderwijs moet het aantal voortijdige schoolverlaters in de EU in 2020 tot 10% zijn teruggebracht.

Elk jaar gaan zes miljoen jongeren, ongeveer 14% van alle leerlingen, zonder diploma van school. De kans is groot dat zij werkloos worden, tot armoede vervallen of buiten de samenleving komen te staan.

Voortijdige schoolverlaters zijn jonge volwassenen tussen de 18 en 24 jaar met hooguit een lagereschooldiploma op zak.

Ze betalen daar niet alleen zelf de prijs voor, het is ook slecht voor de economische groei en het concurrentievermogen: de moderne economie heeft goed opgeleide arbeidskrachten nodig en drop-outs doen vaker een beroep op sociale verzieningen, waardoor de overheidsfinanciën onder druk worden gezet.

Het plan van de EU om voortijdig schoolverlaten aan te pakken moet het aantal drop-outs in 2020 tot 10% hebben verminderd. Het dringt er bij de EU-landen op aan om een beleid te ontwikkelen voor het hele onderwijstraject: de oorzaken van voortijdig schoolverlaten moeten worden weggenomen, problemen moeten al in een vroeg stadium worden aangepakt en uitvallers moeten een tweede kans kunnen krijgen. In het plan staan centraal:

  • Preventie
    Iedereen moet toegang krijgen tot goed voorschools onderwijs. Alle kinderen moeten in staat zijn om mee te doen in de klas, bijvoorbeeld door taalles voor migrantenkinderen.
  • Interventie
    Bij signalen dat er iets mis is, zoals bij spijbelen of zwakke prestaties, moet er begeleiding of bijles komen en moet de school beter samenwerken met de ouders.
  • Compensatie
    Voortijdige schoolverlaters moeten de kans krijgen om later de schade in te halen. Tweedekansscholen moeten kleinere klassen hebben en gebruik maken van persoonlijkere en flexibelere onderwijstechnieken.

Vermindering van het aantal voortijdige schoolverlaters is een van de vijf doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor groei en meer banen.

De Commissie heeft ook een deskundigengroep op hoog niveau voor alfabetisering English in het leven geroepen. Dit team van elf specialisten zal nagaan wat de oorzaken zijn van een te lage lees- en schrijfvaardigheid en moet in 2012 met beleidsvoorstellen komen.

Meer over onderwijs in de EU DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links