Navigācijas ceļš

Bērni jānotur skolā - 02/02/2011

Skolēnu un skolassomu ēnas © iStock

Līdz 2020. gadam iecerēts samazināt skolu priekšlaicīgu pametušo bērnu skaitu, lai tas nepārsniegtu 10 %. Metodes: bērnudārzus padarīt pieejamākus, palīdzēt bastotājiem un "divnieku karaļiem", izveidot skolas, kas vājas sekmes gūstošiem skolēniem dod otro iespēju.

Pašlaik skolu ik gadu pāragri pamet aptuveni seši miljoni jauniešu, proti, ap 14 % no kopējā skolēnu skaita. Pastāv lielāka ticamība, ka šādi jaunieši vēlāk dzīvē būs bezdarbnieki, nabadzīgi vai kādā citā veidā atstumti.

Par skolu pāragri pametušiem parasti uzskata 18 - 24 gadus vecus jauniešus, kuri pārtraukuši mācīties un kam ir tikai nepabeigta vidējā izglītība vai pat mazāk.

Šāds solis dārgi izmaksā ne vien pašiem jauniešiem, bet tas kavē arī tautsaimniecības izaugsmi un mazina konkurētspēju, jo modernai ekonomikai vajadzīgi kvalificēti darbinieki. Turklāt cilvēki, kas nav pabeiguši mācības, parasti biežāk pieprasa sociālos pabalstus, tādējādi apgrūtinot valsts budžetu.

ES izstrādājusi plānu, kā mazināt skolu pāragri pametušo jauniešu skaitu . Mērķis ir līdz 2020. gadam samazināt šādu jauniešu vidējo skaitu, lai tas nepārsniegtu 10 %. ES aicina dalībvalstis izstrādāt politiku, kas attiecas uz visu izglītības ciklu. Proti, tā aicina novērst apstākļus, kas minēto problēmu izraisa, jau pašos pirmsākumos iznīdēt problēmas "sakni" un dot otro iespēju jauniešiem, kuri nožēlo savu lēmumu un vēlas turpināt mācības. Plānā galvenā uzmanība pievērsta turpinājumā minētajām trim jomām.

  • Preventīvi pasākumi
    Jāpanāk, lai visiem bērniem jau agrā bērnībā būtu iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību. Jārīkojas, lai mācīties varētu visi bērni, piemēram, piedalīties ieceļotāju bērniem paredzētās valodu mācībās.
  • Aktīva rīcība, lai risinātu problēmas
    Tādi brīdinājuma signāli kā bastošana un sliktas sekmes nedrīkst palikt bez ievērības — pedagogiem būtu jāsniedz jauniešiem papildu palīdzība un ciešāk jāsadarbojas ar vecākiem.
  • Iekavētā atgūšana
    Jauniešiem, kas nav pabeiguši skolu, būtu jādod iespēja zaudēto atgūt vēlāk un iegūt nepieciešamo kvalifikāciju. Būtu jāizveido skolas, kas šādiem jauniešiem dod otro iespēju. Proti, tādas, kur klasēs būtu mazāk skolēnu un kur salīdzinājumā ar "parastajām" skolām būtu individuāli pielāgotas un elastīgākas pasniegšanas metodes.

Skolu pametušo jauniešu skaita samazināšana ir viens no pieciem galvenajiem mērķiem, kas izvirzīti stratēģijā "Eiropa 2020", kura orientēta uz izaugsmes veicināšanu un jaunu darbavietu radīšanu.

Eiropas Komisija ir izveidojusi arī augsta līmeņa grupu rakstpratības jautājumā English . Tajā ir 11 speciālisti, kuri pētīs iemeslus, kāpēc daudziem jauniešiem ir grūtības lasīt un rakstīt. Šī grupa 2012. gadā sniegs ieteikumus, kā šo problēmu risināt.

Plašāk par izglītību ES DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites