Naršymo kelias

Kad vaikai baigtų mokyklą - 02/02/2011

Mokinių su krepšiais siluetai © iStock

Suteikti daugiau galimybių lankyti ankstyvojo ugdymo įstaigas, padėti praleidinėjantiems pamokas ir prastai besimokantiems mokiniams, steigti vadinamąsias antrojo šanso mokyklas - šiomis priemonėmis mokyklos nebaigiančių asmenų procentas iki 2020 m. turėtų būti sumažintas tiek, kad nesiektų 10 %.

Kasmet apie šešis milijonus jaunuolių - maždaug 14 % visų mokinių - meta mokslus. Jiems labiau nei kitiems jų bendraamžiams gresia nedarbas, skurdas ir atskirtis.

Mokyklos nebaigusiais asmenimis laikomi 18-24 m. amžiaus jaunuoliai, įgiję tik pagrindinį išsilavinimą arba neįgiję net jo.

Dėl šio reiškinio nukenčia patys mokyklos nebaigę asmenys, be to, lėtėja ekonomikos augimas ir mažėja konkurencingumas, nes šiuolaikinei pažangiosiomis technologijomis grindžiamai ekonomikai reikia kvalifikuotų darbuotojų, o mokyklos nebaigę asmenys reikiamos kvalifikacijos neįgyja, dažniau gyvena iš socialinių išmokų ir taip eikvoja valstybės išteklius.

ES mokyklos nebaigimo problemos sprendimo planu siekiama iki 2020 m. sumažinti vidutinį tokių jaunuolių skaičių tiek, kad jis nesiektų 10 %. Valstybės narės raginamos imtis visiems švietimo proceso etapams skirtų politinių priemonių, kuriomis būtų užkertamas kelias susidaryti padėčiai, skatinančiai mesti mokyklą, naujos problemos būtų sprendžiamos nelaukiant, kol įsisenės, o dėl savo sprendimo mesti mokyklą besigailinčiam jaunimui būtų suteikta dar viena galimybė. Daugiausia dėmesio skiriama trims sritims.

  • Prevencija
    Visi turi turėti lygias galimybes naudotis kokybiškomis ankstyvojo ugdymo paslaugomis. Padėtis šioje srityje turėtų būti gerinama. Reikėtų imtis priemonių, kad visi vaikai galėtų dalyvauti pamokose, pavyzdžiui, kad imigrantų vaikai galėtų mokytis kalbos.
  • Intervencija
    Atsiradus nerimą keliančių ženklų, pavyzdžiui, vaikui ėmus praleidinėti pamokas arba prastai mokytis, jam turėtų būti padedama ir intensyviau bendradarbiaujama su tėvais.
  • Kompensavimas
    Mokslus nutraukusiems jaunuoliams vėliau turėtų būti suteikta dar viena galimybė įgyti trūkstamą kvalifikaciją. Vadinamųjų antrojo šanso mokyklų, palyginti su tradicinėmis bendrojo lavinimo mokyklomis, klasės turėtų būti mažesnės, o mokymo metodai lankstesni ir labiau pritaikyti prie kiekvieno mokinio poreikių.

Sumažinti mokyklos nebaigiančių jaunuolių skaičių - vienas iš penkių pagrindinių ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos "Europa 2020" tikslų.

Be to, Komisija įsteigė raštingumo aukšto lygio darbo grupę English . 11 į ją susibūrusių specialistų nagrinės prastų skaitymo ir rašymo įgūdžių priežastis ir 2012 m. pateiks pasiūlymų, kokiomis politinėmis priemonėmis būtų galima spręsti šią problemą.

Plačiau apie švietimą ES DeutschEnglishfrançais

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos