Cesta

Příliš mnoho dětí opouští školy předčasně - 02/02/2011

Postavy studentů se školními brašnami © iStock

Lepší dostupnost předškolního vzdělávání, poradenství pro záškoláky a žáky se slabých prospěchem a tzv. školy druhé šance mají napomoci tomu, aby se do roku 2020 v EU podíl žáků, kteří nedokončí školu, snížil pod 10 %.

Každý rok zanechá studia přibližně šest milionů mladých lidí, což představuje 14 % všech studentů. Je velmi pravděpodobné, že skončí jako nezaměstnaní, budou žít v chudobě a na okraji společnosti.

Za osoby předčasně opouštějící vzdělávací systém se v EU nejčastěji označují mladí lidé ve věku od 18 do 24 let, kteří dosáhli maximálně nižšího sekundárního vzdělání.

Kromě toho, že na to doplácejí hlavně oni, brzdí problém předčasného odchodu ze vzdělávacího procesu i hospodářský růst a snižuje konkurenceschopnost. Moderní technicky vyspělé ekonomiky potřebují kvalifikované pracovníky, zatímco lidé bez dokončeného vzdělání budou spíše žádat o sociální dávky, čímž zatíží státní rozpočet.

Plán Evropské unie na řešení předčasného zanechávání školní docházky chce do roku 2020 snížit podíl těchto mladých lidí pod 10 %. Členské státy proto musí navrhnout školské politiky, které obsahují opatření pro všechny stupně vzdělávacího cyklu: odstraňují důvody, jež vedou k nedokončení školní docházky, eliminují nové problémy již v zárodku a poskytují druhou šanci mladým lidem, kteří svého rozhodnutí opustit školu později litují. Plán se zaměřuje na tři oblasti:

  • preventivní opatření
    Je potřeba zvýšit dostupnost kvalitního předškolního vzdělávání. Musí se zajistit, aby do vyučování byly zapojeny všechny děti, např. zavést jazykovou asistenci pro děti přistěhovalců.
  • intervenční opatření
    Varovné signály jako je např. záškoláctví nebo slabý prospěch by se měly řešit formou poradenství a doučování. Je také nutné prohloubit spolupráci s rodiči.
  • kompenzační opatření
    Studenti, kteří školu opustili, by měli mít šanci si doplnit své vzdělávání v pozdějším věku. Na rozdíl od běžných škol by v tzv. školách druhé šance měly existovat třídy s menším počtem žáků a vyučovací metody by měly být flexibilnější a přizpůsobené potřebám studujících.

Snížit počet mladých lidí, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu, je jeden z pěti hlavních cílů strategie Evropa 2020 pro oživení hospodářského růstu a tvorbu nových pracovních míst.

Komise také ustavila skupinu na vysoké úrovni pro gramotnost English . Jedenáctičlenný expertní tým prozkoumá důvody, proč se u obyvatelstva EU celkově zhoršilo čtení a psaní a v roce 2012 předloží návrh řešení tohoto problému.

Více informací o vzdělávání v EU DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy