Sökväg

Rätt kompetens för morgondagens jobb - 13/12/2010

Studenter med böcker © EU

En ny strategi för yrkesutbildning ska ge arbetstagarna nödvändig kompetens för att få jobb i en snabbt föränderlig ekonomi.

Idag finns det cirka 76 miljoner lågutbildade personer i arbetsför ålder i EU, samtidigt som det blir allt svårare att få jobb utan utbildning. Behovet av utbildad arbetskraft väntas växa de kommande tio åren. Det innebär att det kommer att bli allt svårare att hitta jobb för ungdomar och vuxna som saknar yrkeskvalifikationer. Och om de hittar ett jobb kommer de sannolikt att tjäna betydligt sämre än de som har högre kompetens.

Syftet med den nya strategin för yrkesutbildning English är att ge dagens och framtidens arbetstagare både den yrkesspecifika och den breda kompetens som krävs för att klara sig på den moderna arbetsmarknaden. Man ska förbättra yrkesutbildningens kvalitet, stimulera till kreativitet och entreprenörskap och skapa förutsättningar för ett livslångt lärande.

Strategin vill också ge dem som kommer från fattiga förhållanden, personer med särskilda behov och äldre arbetstagare samma tillgång till yrkesutbildning som alla andra.

Strategin innehåller en handlingsplan för medlemsländernas och EUs arbete under de kommande fyra åren. Målen är att

  • samarbeta med företag för att kartlägga kompetensgap
  • starta fler yrkesinriktade skolor
  • uppmuntra till utbildning utomlands
  • öka medvetenheten om yrkesutbildningens fördelar
  • skapa en gemensam standard för yrkesutbildning över gränserna genom att tillämpa 2009 års EU-rekommendationer om kvalitetssäkring
  • hitta vägar för att få fler personer att välja yrkesutbildningar

Yrkesutbildningen kan också stärka EU:s konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt. Om arbetskraften har rätt utbildning blir det lättare för företagen att rekrytera den personal de behöver och därmed kan de bli mer konkurrenskraftiga på den globala marknaden.

Strategin är den senaste omarbetningen av Köpenshamnprocessen DeutschEnglishfrançais , en bredare och mer långsiktig plan för att utveckla yrkesutbildningar och utbildningssystem i EU. Processen startade 2002 och omfattar 33 länder (De 27 EU-länderna samt Kroatien, Makedonien, Island, Liechtenstein, Norge och Turkiet), arbetsmarknadens parter och EU-kommissionen.

Läs mer om utbildning DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar