Navigacijska pot

Pravo znanje in sposobnosti za delovna mesta prihodnosti - 13/12/2010

Študenti s knjigami © EU

Desetletna strategija za moderno, visokokakovostno poklicno izobraževanje bo omogočila delavcem, da v hitro spreminjajočem se gospodarskem okolju najdejo primerno zaposlitev.

Približno 76 milijonov za delo sposobnih prebivalcev Evrope ima danes malo ali premalo kvalifikacij. Za vedno več delovnih mest je potrebno dodatno usposabljanje. V naslednjem desetletju naj bi se zahteve po kvalificirani delovni sili še povečevale, kar pomeni, da bodo mladi in odrasli brez ustreznih znanj in sposobnosti težje našli delo. Tudi zaslužili bodo manj kot bolje usposobljeni delavci.

Nova strategija poklicnega izobraževanja in usposabljanja English naj bi sedanjim in prihodnjim delavcem zagotovila široko poklicno usposobljenost, ki jo zahteva moderno gospodarstvo. Namenjena je izboljšanju poklicnega usposabljanja in izobraževanja, spodbujanju ustvarjalnosti in podjetništva. Na vseh stopnjah akademske in poklicne poti naj bi bilo učenje lažje.

Strategija tudi zagotavlja, da bodo imeli ljudje iz revnejših slojev, osebe s posebnimi potrebami in starejši enak dostop do poklicnega izobraževanja kot vsi drugi.

Sestavni del strategije je akcijski načrt, ki vsebuje ukrepe za države in EU v naslednjih štirih letih in cilje:

  • sodelovanje s podjetji pri ugotavljanju vrzeli v znanju in sposobnostih,
  • ustanavljanje novih poklicnih šol,
  • priprava strategij za spodbujanje usposabljanja v tujini,
  • dvig ozaveščenosti o prednostnih poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
  • priprava skupnega standarda za poklicno izobraževanje in usposabljanje po vsej EU (uporabi se priporočilo EU o zagotavljanju kakovosti iz leta 2009),
  • ocena načinov za pospeševanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

S poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem lahko okrepimo evropsko konkurenčnost in gospodarsko rast. Podjetja bodo lažje zaposlovala delavce, ki bodo imeli širok obseg znanj in sposobnosti. Njihova konkurenčnost na svetovni ravni se bo povečala.

Strategija izpopolnjuje københavnski proces DeutschEnglishfrançais , ki je dolgoročni program za razvoj sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi. Začel se je leta 2002, v njem pa sodeluje 33 držav (vseh 27 držav članic EU ter Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Turčija), skupaj s socialnimi partnerji in Evropsko komisijo.

Več o poklicnem izobraževanju in usposabljanju DeutschEnglishfrançais

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave