Navigačný riadok

Tie správne zručnosti pre pracovné trhy zajtrajška - 13/12/2010

Študenti s knihami © EÚ

Desaťročná stratégia zameraná na vytvorenie kvalitného odborného vzdelávania, ktoré zamestnancov pripraví na požiadavky rýchlo sa meniaceho ekonomického prostredia.

Na pracovných trhoch je dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile. Avšak približne 76 miliónov Európanov v produktívnom veku je nekvalifikovaných alebo má len veľmi nízku odbornosť. Očakáva sa, že dopyt po pracovníkoch s dobrým vzdelaním v budúcom desaťročí naďalej porastie. To znamená, že ľudia bez potrebných zručností si budú ťažko hľadať prácu a budú zarábať menej ako ich kvalifikovaní kolegovia.

Nová stratégia v oblasti odborného vzdelávania English má za cieľ poskytnúť pracovníkom konkrétne a všeobecné znalosti, ktoré si vyžaduje moderné hospodárstvo. Je zameraná na zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy, stimulovanie kreativity a podnikavosti a na uľahčenie celoživotného vzdelávania.

Stratégia sa zameriava aj na znevýhodnené osoby, ľudí so špeciálnymi potrebami a starších pracovníkov, ktorí by mali mať rovnocenný prístup k odbornému vzdelávaniu.

Súčasťou stratégie je aj štvorročný akčný plán, ktorý má zjednotiť úsilie vynakladané v tejto oblasti v jednotlivých členských štátoch a na úrovni EÚ. Medzi ciele plánu patrí:

  • spolupráca so spoločnosťami na identifikácii chýbajúcich zručností;
  • zvýšiť počet škôl ponúkajúcich odborné vzdelávanie;
  • vytvorenie stratégií na stimulovanie odbornej prípravy v zahraničí;
  • zvyšovanie povedomia o prínosoch odborného vzdelávania;
  • vytvorenie spoločných štandardov pre odborné vzdelávanie v Únii prostredníctvom odporúčaní EÚ o zabezpečovaní kvality z roku 2009;
  • vyhodnotenie spôsobov, ktoré by napomohli intenzívnejšiemu využívaniu odborného vzdelávania.

Odborné vzdelávanie môže prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti EÚ a k posilneniu jej hospodárskeho rastu. Spoločnosti si budú môcť vyberať z uchádzačov s relevantnými znalosťami, čo im pomôže presadiť sa v celosvetovej konkurencii.

Stratégia je najnovšou revíziou Kodanského procesu DeutschEnglishfrançais , ktorý predstavuje širší dlhodobý rámec pre rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v Európe. Na procese, ktorý vznikol v roku 2002, sa zúčastňuje 33 krajín (všetky členské štáty EÚ, Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Turecko), odbory, organizácie zamestnancov a Komisia.

Viac o odbornej príprave a vzdelávaní DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy