Ścieżka nawigacji

Kwalifikacje na przyszłość - 13/12/2010

Studenci z książkami © UE

Dziesięcioletnia strategia na rzecz nowoczesnego kształcenia zawodowego wysokiej jakości pozwoli pracownikom znaleźć zatrudnienie w szybko zmieniającej się sytuacji gospodarczej.

Aktualnie około 76 mln Europejczyków w wieku produkcyjnym ma niskie kwalifikacje zawodowe lub nie posiada żadnych kwalifikacji. Tymczasem oferowane miejsca pracy coraz częściej wymagają odpowiedniego przygotowania. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników ma wzrosnąć w ciągu kolejnej dekady, co oznacza, że osobom bez wystarczających kwalifikacji trudniej będzie znaleźć pracę. Możliwe również, że nawet jeśli im się to uda, będą zarabiać mniej niż ich wykwalifikowani koledzy.

Nowa strategia w dziedzinie kształcenia zawodowego English ma wyposażyć aktualnych i przyszłych pracowników w wiedzę ogólną i specjalistyczną, której wymaga nowoczesna gospodarka. Strategia ma podnieść jakość kształcenia i szkolenia zawodowego, zachęcać do kreatywności i przedsiębiorczości oraz ułatwiać pracownikom naukę na każdym etapie kariery naukowej lub zawodowej.

Celem strategii jest również zapewnienie równego dostępu do kształcenia zawodowego osobom z uboższych środowisk, osobom o specjalnych potrzebach oraz ludziom starszym.

Częścią strategii jest plan działania określający obszary, na których w ciągu kolejnych czterech lat powinna się skupić UE i państwa członkowskie. Jego cele są następujące:

  • współpraca z firmami umożliwiająca zidentyfikowanie obszarów, w których brakuje wykwalifikowanej siły roboczej
  • otwarcie większej liczby szkół zawodowych
  • strategie na rzecz szkolenia za granicą
  • uświadamianie społeczeństwu korzyści związanych z kształceniem zawodowym
  • tworzenie wspólnych norm w zakresie kształcenia zawodowego w UE dzięki wdrożeniu unijnego zalecenia z 2009 r. w sprawie zapewniania jakości
  • rozważenie sposobów popularyzacji kształcenia zawodowego.

Kształcenie zawodowe może zwiększyć konkurencyjność Europy i przyśpieszyć wzrost gospodarczy. Odpowiednie kwalifikacje pracowników ułatwią firmom zatrudnianie osób, których rzeczywiście potrzebują, co zwiększy ich konkurencyjność w skali światowej.

Strategia jest wynikiem modyfikacji wprowadzonych ostatnio do procesu kopenhaskiego DeutschEnglishfrançais − szeroko zakrojonego, długoterminowego programu na rzecz doskonalenia kształcenia zawodowego i systemów oświaty w Europie. W zapoczątkowanym w 2002 r. procesie uczestniczą 33 kraje (27 państw UE oraz Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Turcja), związki zawodowe, przedstawiciele pracodawców oraz Komisja.

Więcej na temat kształcenia i szkolenia DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki