Navigācijas ceļš

Nākotnē vajadzīgās prasmes - 13/12/2010

Studenti ar grāmatām © ES

Modernas un teicamas profesionālās sagatavošanas stratēģija desmit gadiem, lai darba ņēmējiem iemācītu prasmes, kas vajadzīgas, lai atrastu darbu strauju izmaiņu pārņemtā ekonomikā.

Patlaban aptuveni 76 miljoniem Eiropas iedzīvotāju darbspējīgā vecumā ir zema kvalifikācija vai tās nav vispār. Turpretī darba tirgū arvien biežāk tiek prasīts, lai potenciālajiem darba ņēmējiem būtu vismaz kaut kāda kvalifikācija. Paredzams, ka nākamajos desmit gados kvalificēti darbinieki būs arvien pieprasītāki. Tas nozīmē, ka jauniešiem un pieaugušajiem, kuriem nav attiecīgo prasmju, būs grūtāk atrast darbu. Ja viņi darbu atradīs, visticamāk, par to saņems mazāku atlīdzību nekā kvalificētie darbinieki.

Jaunās profesionālās izglītības stratēģijas English mērķis ir nodrošināt, lai pašreizējiem un nākamajiem darba ņēmējiem būtu gan darbam nepieciešamās, gan vispārīgās zināšanas, kuras būs svarīgas modernajā ekonomikā. Ar to tiek mēģināts uzlabot arodizglītības kvalitāti, mudināt būt radošiem un uzņēmīgiem un cilvēkiem atvieglot mācības visos akadēmiskās un profesionālās karjeras posmos.

Stratēģijas mērķis ir arī nodrošināt, lai trūcīgākiem cilvēkiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir tādas pašas iespējas iegūt arodizglītību kā pārējiem.

Stratēģijā ietilpst rīcības plāns, kurā noteikts, kam nākamajos četros gados pievērst uzmanību dalībvalstu valdību un ES darbā. Uzdevumi:

  • sadarboties ar uzņēmumiem, lai noskaidrotu, kādas prasmes pietrūkst,
  • atvērt jaunas arodskolas,
  • ieviest stratēģijas, kā pastiprināt sagatavošanu ārzemēs,
  • vairot izpratni par arodizglītības sniegtajām priekšrocībām,
  • izveidot vienotu arodizglītības standartu visā ES, izpildot ES 2009. gada ieteikumu par kvalitātes nodrošināšanu,
  • izvērtēt veidus, kā vairāk cilvēku iesaistīt profesionālajā sagatavošanā.

Profesionālā izglītība var arī palīdzēt paaugstināt Eiropas konkurētspēju un stimulēt ekonomikas izaugsmi. Ja būs pieejams darbaspēks, kuram būs virkne vajadzīgo prasmju, uzņēmumiem būs vieglāk atrast nepieciešamos darbiniekus, un tie varēs konkurēt visā pasaulē.

Šī stratēģija ir radusies, pārskatot Kopenhāgenas procesu DeutschEnglishfrançais , kas ir plašāka ilgtermiņa programma, kā Eiropā attīstīt arodizglītības sistēmas. Šis process sākās 2002. gadā, un tajā piedalās 33 valstis (visas 27 ES dalībvalstis, kā arī Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija un Turcija), biedrības, darba ņēmēju pārstāvji un Komisija.

Vēl par izglītību un apmācību DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites