Naršymo kelias

Ateities darbo vietose būtinų įgūdžių ugdymas - 13/12/2010

Studentai su knygomis © ES

Dešimties metų strategija, kuria siekiama, kad profesinis mokymas būtų šiuolaikiškas ir kokybiškas, o besimokantieji įgytų reikiamų įgūdžių, kad sparčiai kintant ekonomikai galėtų rasti tinkamą darbą.

Šiuo metu apie 76 mln. darbingo amžiaus Europos Sąjungos gyventojų yra menkai kvalifikuoti arba visai neturi kvalifikacijos, o siūlomoms darbo vietoms užimti keliami kvalifikacijos rekalavimai nepaliaujamai didėja. Numatoma, kad ateinantį dešimtmetį kvalifikuotų darbuotojų poreikis didės. Tai reiškia, kad neturintiems reikiamų įgūdžių jaunimui ir vyresniems žmonėms darbo rasti bus sunkiau, o radusieji darbą veikiausiai uždirbs mažiau negu labiau kvalifikuoti darbuotojai.

Naujosios profesinio mokymo strategijos English tikslas - siekti, kad dabartiniai ir būsimi darbuotojai įgytų tiek konkrečiam darbui reikalingų įgūdžių, tiek šiuolaikinėje ekonomikoje būtinų plačių žinių. Siekiama gerinti profesinio mokymo kokybę, skatinti kūrybingumą ir verslumą ir padėti žmonėms mokytis visais jų akademinio ir profesinio gyvenimo etapais.

Be to, strategija siekiama užtikrinti, kad prastesnes socialines sąlygas, specialiųjų poreikių turintiems ir vyresnio amžiaus darbuotojams būtų suteiktos tokios pačios galimybės mokytis profesijos kaip ir visiems kitiems žmonėms.

Į strategiją įtrauktas veiksmų planas, kaip ateinančius ketverius metus sutelkti valstybių narių vyriausybių ir Europos Sąjungos pastangas. Be kita ko, siekiama šių tikslų:

  • bendradarbiauti su įmonėmis, kad būtų nustatyta, kokių įgūdžių trūksta;
  • atidaryti daugiau profesinių mokyklų;
  • parengti profesinio mokymosi užsienyje skatinimo strategijų;
  • geriau informuoti apie profesinio mokymosi privalumus;
  • taikant 2009 m. ES rekomendaciją dėl kokybės užtikrinimo, parengti profesinio mokymo visoje Europos Sąjungoje bendrą standartą;
  • įvertinti profesinio mokymo populiarinimo būdus.

Tobulinant profesinį mokymą galima padėti didinti Europos konkurencingumą ir skatinti ekonomikos augimą. Jei darbuotojai bus tinkamai rengiami, įmonėms bus lengviau įdarbinti reikiamų įgūdžių turinčių žmonių ir būti konkurencingoms pasaulyje.

Ši strategija parengta persvarčius Kopenhagos procesą DeutschEnglishfrançais - platesnio užmojo ilgalaikį Europos profesinio mokymo sistemų tobulinimo planą. Šis procesas pradėtas 2002 m. Jame dalyvauja 33 šalys (visos 27 ES valstybės narės, Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Turkija), socialiniai partneriai ir Komisija.

Plačiau apie švietimą ir mokymą DeutschEnglishfrançais

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos