Navigointipolku

Koulutus tuo ammattitaitoa - 13/12/2010

Opiskelijoita kirjojen kanssa © EU

EU:n ammatillisen koulutuksen strategian (2011-2020) tavoitteena on antaa työntekijöille ne taidot, joita nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa tarvitaan.

EU:n alueella asuvista työikäisistä noin 76 miljoonalla on vain vähän tai ei lainkaan ammatillista koulutusta, mutta tarjolla olevat työtehtävät edellyttävät yhä useammin jonkinlaista koulutusta. Ammattitaitoisten työntekijöiden tarpeen odotetaan kasvavan seuraavien kymmenen vuoden aikana. Ammattitaidottomien puolestaan on entistä vaikeampaa löytää työtä, ja silloinkin, kun he työllistyvät, heidän palkkansa on yleensä matalampi kuin paremmin koulutettujen työntekijöiden.

Ammatillisen koulutuksen uuden strategian English tavoitteena on, että työntekijät oppivat sekä tehtäväkohtaisia että laaja-alaisia taitoja, joita modernissa yhteiskunnassa tarvitaan. Strategian avulla halutaan parantaa ammatillisen koulutuksen ja opetuksen laatua, kannustaa luovuutta ja yrittäjyyttä sekä tehdä oppiminen helpommaksi kaikissa opiskelu- ja työuran vaiheissa.

Strategian avulla halutaan myös varmistaa, että kotitaustasta, mahdollisista erityistarpeista tai iästä huolimatta kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet saada ammatillista koulutusta.

Strategiaan kuuluu nelivuotinen toimintasuunnitelma, jolla pyritään

  • selvittämään yhteistyössä yritysten kanssa, minkälaisesta ammatillisesta osaamisesta on puutetta
  • lisäämään ammatillisten oppilaitosten määrää
  • edistämään ulkomailla tapahtuvaa kouluttautumista ja oppimista
  • tiedottamaan ammatillisen koulutuksen eduista
  • luomaan ammatilliselle koulutukselle yhteiset standardit, joissa sovelletaan EU:n vuonna 2009 tekemää laadunvarmistussuositusta
  • selvittämään keinoja lisätä ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien määrää.

Ammatillisen koulutuksen avulla voidaan myös lujittaa EU:n kilpailukykyä ja talouskasvua. Kun tarjolla on monipuolisesti koulutettua työvoimaa, yritysten on helpompi löytää tarvitsemansa työntekijät, mikä parantaa niiden kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla.

Strategia on osa nk. Kööpenhaminan prosessia DeutschEnglishfrançais , jossa tehdään yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi Euroopassa. Kööpenhaminan prosessi käynnistyi vuonna 2002, ja siinä on mukana 33 maata (kaikki 27 EU-maata, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Islanti, Kroatia, Liechtenstein, Norja ja Turkki) sekä työmarkkinajärjestöjen ja komission edustajia.

Lisää koulutuksesta DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä