Navigatsioonitee

Töökohtadel vajatavad oskused tulevikus - 13/12/2010

Üliõpilased raamatutega © EU

Kaasaegse ja kvaliteetse kutsehariduse kümneaastane strateegia, mille raames antakse töötajatele oskused sobiva töö leidmiseks kiiresti muutuvas majanduslikus olukorras.

Praegu on 76 miljonil tööeas eurooplasel vähesed oskused või need puuduvad üldse. Samas nõuab üha enam ameteid mingitki koolitust. Eeldatavasti kasvab järgmise aastakümne jooksul vajadus kvalifitseeritud tööjõu järele, mis tähendab seda, et noortel ja asjakohaste oskusteta täiskasvanutel on üha raskem tööd leida. Kui nad aga leiavad töö, on tõenäoline, et nad teenivad vähem kui nende paremini kvalifitseeritud töökaaslased.

Uue kutseharidusstrateegia English eesmärk on pakkuda praegustele ja tulevastele töötajatele nii tööpõhiseid kui ka laiaulatuslikumaid teadmisi, mida nad kaasaegses majandusolukorras vajavad. Strateegiaga soovitakse parandada kutsehariduse ja õpetamise kvaliteeti, julgustada loovust ja ettevõtlust ning võimaldatakse inimestel hõlpsamini õppida kõigi akadeemilise ja tööalase karjääri etappide ajal.

Samuti on strateegia eesmärk tagada, et vaesema taustaga, erivajadustega ning vanematel töötajatel oleks kutseharidusele samaväärne juurdepääs kui kõigil teistel.

Strateegia sisaldab ka tegevuskava, mille abil koondatakse järgmise nelja aasta jooksul riikide valitsuste ja ELi püüdlused. Eesmärgid on järgmised:

  • koostöö ettevõtjatega puudulike oskuste määratlemiseks;
  • rohkemate kutsekoolide avamine;
  • välismaal õppimist edendavate strateegiate kehtestamine;
  • teadlikkuse tõstmine kutsehariduse eelistest;
  • kogu ELi hõlmava kutsehariduse ühisstandardi loomine, kohaldades ELi 2009. aasta soovitust kvaliteedi tagamise kohta;
  • viiside hindamine, kuidas suurendada kutseharidust omandavate inimeste osakaalu.

Samuti saab kutseharidus tugevdada Euroopa konkurentsivõimet ja suurendada majanduskasvu. Erinevate asjakohaste oskustega töötajate olemasolu muudab ettevõtete jaoks lihtsamaks vajalike inimeste värbamise, aidates neil pakkuda konkurentsi ülemaailmses mastaabis.

Strateegia kujutab endast Kopenhaageni protsessi DeutschEnglishfrançais kõige hiljutisemat läbivaatamist. Kopenhaageni protsess on laiaulatuslikum pikaajaline kava, mille abil on võimalik arendada Euroopa kutseharidus ja -koolitussüsteeme. 2002. aastal alguse saanud protsess hõlmab 33 riiki (kõiki 27 ELi liikmesriiki, Horvaatiat, endist Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki, Islandit, Liechtensteini, Norrat ja Türgit), ametiühinguid, töötajate esindajaid ja Euroopa Komisjoni.

Rohkem teavet hariduse ja koolituse kohta DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad