Διαδρομή πλοήγησης

Καλύτερη προετοιμασία για τα αυριανά επαγγέλματα - 13/12/2010

Ομάδα σπουδαστών με βιβλία στα χέρια © EU

Δεκαετής στρατηγική για σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση υψηλού επιπέδου που θα προσφέρει στους εργαζομένους τις δεξιότητες που χρειάζονται για να βρουν δουλειά σε μια ταχέως εξελισσόμενη οικονομία.

Σήμερα, περίπου 76 εκατ. Ευρωπαίοι σε ηλικία εργασίας διαθέτουν λίγα έως καθόλου προσόντα, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας απαιτούν κάποια μορφή κατάρτισης. Η ανάγκη για ειδικευμένο εργατικό δυναμικό προβλέπεται να αυξηθεί την επόμενη δεκαετία, γεγονός που σημαίνει ότι θα είναι δυσκολότερο να βρουν δουλειά τόσο οι νέοι όσο και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Ακόμη δε κι όταν βρουν δουλειά, είναι πιθανότερο να αμείβονται λιγότερο σε σχέση με συναδέλφους τους με υψηλότερα προσόντα.

Η νέα στρατηγική επαγγελματικής κατάρτισης English έχει στόχο να εφοδιάζει τους σημερινούς και μελλοντικούς εργαζομένους με γνώσεις που θα τους χρειαστούν τόσο για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας όσο και γενικότερα στη σύγχρονη οικονομία. Συγκεκριμένα, επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα της επαγγελματικής κατάρτισης και διδασκαλίας, να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα και να διευκολύνει τη διαδικασία μάθησης σε όλα τα στάδια της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας των πολιτών.

Στόχος της στρατηγικής είναι επίσης να διασφαλίσει ότι τα άτομα από φτωχότερα κοινωνικά στρώματα ή με ειδικές ανάγκες, καθώς και οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας θα έχουν την ίδια πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση με τους υπολοίπους.

Η στρατηγική περιλαμβάνει σχέδιο δράσης που εστιάζει τις προσπάθειες των εθνικών κυβερνήσεων και της ΕΕ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια γύρω από ορισμένους στόχους, όπως:

  • συνεργασία με τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των κενών σε δεξιότητες
  • δημιουργία περισσότερων επαγγελματικών σχολών
  • χάραξη στρατηγικών για την ενθάρρυνση της κατάρτισης στο εξωτερικό
  • ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της επαγγελματικής κατάρτισης
  • καθιέρωση κοινού προτύπου για την επαγγελματική κατάρτιση σε όλη την Ένωση, εφαρμόζοντας τη σύσταση που εξέδωσε η ΕΕ το 2009 για τη διασφάλιση της ποιότητας
  • αξιολόγηση τρόπων βελτίωσης της προσφερόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Η επαγγελματική κατάρτιση μπορεί επίσης να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης. Η ύπαρξη εργατικού δυναμικού που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν τα άτομα που χρειάζονται, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιστική τους θέση παγκοσμίως.

Η στρατηγική αυτή αποτελεί την πλέον πρόσφατη αναθεώρηση της διαδικασίας της Κοπεγχάγης DeutschEnglishfrançais , ενός ευρύτερου, μακροχρόνιου σχεδίου για την ανάπτυξη συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Στη διαδικασία αυτή, που θεσπίστηκε το 2002, συμμετέχουν 33 χώρες (τα 27 μέλη της ΕΕ, καθώς και η Κροατία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Τουρκία), συνδικαλιστικές οργανώσεις, εκπρόσωποι εργαζομένων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περισσότερα γύρω από την εκπαίδευση και την κατάρτιση DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι