Cesta

Pro dobře placená místa je třeba mít náležité dovednosti - 13/12/2010

Studenti s knihami © EU

Nová strategie pro moderní, kvalitní odborné vzdělávání má pracovníkům umožnit získávání takových dovedností, které jim v rychle se měnící ekonomice pomohou najít to správné místo.

Přibližně 76 milionů Evropanů v aktivním věku nemá žádnou nebo má jen velmi nízkou kvalifikaci. Nabízená pracovní místa však čím dál častěji určitou formu odborné přípravy vyžadují. Odhaduje se, že v příštím desetiletí poptávka po kvalifikovaných pracovnících poroste. To znamená, že pro mladé lidi i dospělé bez potřebných dovedností bude těžší najít si práci. A pokud si už nějaké místo najdou, budou pravděpodobně vydělávat méně než jejich protějšky s lepší kvalifikací.

Cílem nové strategie v oblasti odborného vzdělávání English je umožnit současným i budoucím pracovníkům získat širší i speciální odbornou kvalifikaci, kterou budou v moderní ekonomice potřebovat. Strategie se snaží zlepšit kvalitu odborného vzdělávání a přípravy, podnítit kreativitu a podnikavost a dát lidem možnost vzdělávat se během jejich celého produktivního života.

Dalším cílem strategie je zajistit, aby osoby z chudších rodin, lidé se zvláštními potřebami a starší pracovníci měli k odbornému vzdělávání stejný přístup jako všichni ostatní.

Součástí strategie je akční plán, který soustřeďuje úsilí členských států i orgánů EU během příštích čtyř let. Mezi cíle tohoto plánu patří:

  • spolupráce s firmami při sestavování přehledu potřebných dovedností
  • vybudování nových odborných škol
  • strategie pro osvojování si dovedností v cizině
  • zvyšování informovanosti o užitečnosti odborného vzdělávání
  • vytvoření společných norem pro odborné vzdělávání v Unii, a to prostřednictvím realizace doporučení EU ohledně zajištění kvality z roku 2009
  • hledání způsobů na zvýšení počtu osob, které odborné vzdělání získají.

Odborná příprava může také zvýšit konkurenceschopnost a posílit ekonomický růst v Evropě. Dostatek pracovníků s různými dovednostmi usnadní firmám nábor a zlepší jejich konkurenceschopnost na trhu.

Strategie je nejnovější revizí tzv. kodaňského procesu DeutschEnglishfrançais , což je širší, dlouhodobý plán na rozvoj systémů odborného vzdělávání a přípravy v Evropě. Tento proces byl zahájen v roce 2002 a účastní se jej 33 zemí (všech 27 členských států EU, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko), představitelé odborů i zaměstnavatelé a pracovníci Evropské komise.

Další informace o vzdělávání a odborné přípravě DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy