Навигационна пътека

Необходимите умения за работните места на утрешния ден - 13/12/2010

Студенти с книги © ЕС

Десетгодишна стратегия за съвременно, висококачествено професионално обучение, даващо на работниците уменията, необходими за намиране на подходяща работа в една бързо променяща се икономика.

В момента около 76 млн. европейци в трудоспособна възраст са нискоквалифицирани или без никаква квалификация, а предлаганите работни места все повече изискват някаква форма на обучение. Очаква се през следващото десетилетие необходимостта от квалифицирани работници да нарасне, което означава, че независимо от възрастта си, хората без съответните умения по-трудно ще си намират работа. Дори и да успеят да си намерят работа, те вероятно ще печелят по-малко, отколкото по-квалифицираните им колеги.

Целта на новата стратегия за професионално обучение English е да даде на сегашните и бъдещите работници както специфични за дадена работа умения, така и общи умения, които ще им бъдат необходими в съвременната икономика. Стратегията е насочена към повишаване на качеството на професионалното обучение и преподаване, към насърчаване на креативността и предприемачеството и към улесняване на хората да учат във всички периоди на техния живот.

Освен това тя се стреми да гарантира, че най-бедните хора, хората със специални нужди и възрастните работници имат същия достъп до професионално обучение както останалите.

Стратегията включва план за действие, координиращ усилията на националните правителства и ЕС през следващите четири години. Целите включват:

  • сътрудничество с компании за откриване на разминаванията между търсени и предлагани умения
  • откриване на повече професионални училища
  • въвеждане на стратегии за увеличаване на обучението в чужбина
  • повишаване на осведомеността за ползите от професионалното обучение
  • създаване на общ стандарт за професионално обучение в Съюза чрез прилагане на препоръката на ЕС от 2009 г. за осигуряване на качество
  • оценяване на начините за повишаване на ролята на професионалното обучение.

Професионалното обучение може също така да засили конкурентоспособността и икономическия растеж на Европа. Наличието на работна сила, притежаваща подходящи умения, ще улесни компаниите при набирането на нужния им персонал, а това ще им помогне да се конкурират в световен мащаб.

Стратегията се базира на процеса от Копенхаген DeutschEnglishfrançais , една по-широкообхватна и дългосрочна схема за развитие на системите за професионално образование и обучение в Европа. В тази схема, създадена през 2002 г., членуват 33 страни (всички 27 държави от ЕС плюс Хърватия, Бивша югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция), профсъюзи и Комисията.

Още за образованието и обучението DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки