Navigačný riadok

Začiatok iniciatívy Mládež v pohybe - 15/09/2010

Logo iniciatívy Mládež v pohybe © EU

Iniciatíva EÚ zameraná na oživenie vzdelávacích systémov, podporu študentskej mobility a znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí.

Podľa tvorcov iniciatívy má dôraz na vzdelávanie a mobilitu zabezpečiť mladým ľuďom vedomosti, zručnosti a skúsenosti potrebné na to, aby sa mohli uplatniť na trhu práce.

Iniciatíva Mládež v pohybe je jedným zo siedmych nosných projektov stratégie Európa 2020 DeutschEnglishfrançais, nového plánu EÚ na podporu hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Jedným z jeho cieľov je dosiahnuť 75 % zamestnanosť do konca desaťročia.

"Chceme znížiť úroveň predčasného odchodu zo škôl a zvýšiť podiel mladých ľudí na terciálnom stupni vzdelávania, aby mohli naplno rozvinúť svoj potenciál," uviedla komisárka pre vzdelávanie Androulla Vassiliouová.

Relevantné vzdelávanie zlepší vyhliadky absolventov na získanie prvého zamestnania. V súčasnosti si hľadá prácu päť miliónov mladých Európanov.

28 bodový program obsahuje priority ako podpora neformálneho vzdelávania a podnikavosti, či zvyšovanie povedomia o možnostiach štúdia v zahraničí. Prostredníctvom budovania siete univerzít svetového formátu takisto posilní motiváciu mladých študovať v Európe.

Nástroj na mikrofinancovanie poskytne podporu mladým podnikateľom pri rozvoji ich podnikania.

Ako súčasť stratégie Komisia vyzýva členské štáty, aby prijali tzv. systém záruk pre mladých. Tento systém by zabezpečil, že mladí ľudia dostanú pracovnú ponuku, ďalšiu odbornú prípravu alebo možnosť získať pracovné skúsenosti do šiestich mesiacov od ukončenia školy.

Okrem toho sa sprevádzkuje webová lokalita venovaná iniciatíve Mládež v pohybe, ktorá je určená záujemcom o štúdium alebo získanie pracovných skúseností v zahraničí. Vznikne aj nový európsky preukaz zručností použiteľný v celej EÚ. Komisárka Vassiliouová za zapojí do on-line diskusie o iniciatíve Mládež v pohybe v piatok 17. septembra o 15:00 SEČ. Vaše otázky pre komisárku môžete zaslať aj vopred v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ na e-mailovú adresu EAC-YOM@ec.europa.eu.

GR pre vzdelávanie a kultúru DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy