Naršymo kelias

Pradedama "Judaus jaunimo" iniciatyva - 15/09/2010

Programos "Judus jaunimas" logotipas © ES

Tai ES iniciatyva, kuria siekiama sustiprinti švietimo sistemas, skatinti moksleivių bei studentų judumą ir spręsti jaunimo nedarbo problemą.

Iniciatyvos tikslas - įtraukti jaunuolius į švietimo ir mokymosi veiklą išvykstant svetur ir užtikrinti, kad jie įgytų pirmam darbui reikalingų žinių, įgūdžių bei patirties.

"Judus jauniamas" yra vienas iš septynių svarbiausių strategijos "Europa 2020" DeutschEnglishfrançais projektų. Šia nauja ES strategija užsibrėžta skatinant ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą iki ateinančio dešimtmečio pabaigos pasiekti, kad užimtumo lygis būtų 75 %.

"Norime sumažinti mokyklas metančių moksleivių skaičių ir padidinti aukštojo mokslo siekiančių jaunuolių dalį. Tik taip galėsime visapusiškai išnaudoti jaunimo potencialą", - teigė už švietimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Tinkamas išsilavinimas atvers daugiau galimybių darbo rinkos naujokams. Šiandien darbo ieško penki milijonai jaunų europiečių.

Programa, kurioje numatyti 28 veiksmai, skatinamas neformalusis mokymasis, verslumas ir raginama geriau informuoti apie galimybes mokytis užsienyje. Be to, viešinant įvairius pasaulinio lygio universitetus bus didinamas studijų Europoje patrauklumas.

Jauniesiems verslininkams plėtoti savo verslą bus padedama skiriant mikrokreditų priemonę.

Kaip vieną iš strategijos elementų ES skatina valstybes nares įdiegti vadinamąją jaunimo garantijų sistemą. Ja būtų užtikrinama, kad per šešis mėnesius nuo mokslų baigimo jaunuoliams būtų siūlomas darbas, tolesnis mokymas ar darbo patirtis.

Veiks ir speciali "Judaus jaunimo" interneto svetainė, skirta besidomintiems galimybėmis mokytis ir įgyti darbo patirties užsienyje bei nauju Europos įgūdžių pasu, kuriuo galima naudotis visoje ES. Penktadienį, rugsėjo 17 d., 15 val. Vidurio Europos laiku (16 val. Lietuvos laiku) diskusijose apie programą "Judus jaunimas" dalyvaus Komisijos narė A. Vassiliou. Klausimai bet kuria ES kalba iš anksto gali būti siunčiami adresu EAC-YOM@ec.europa.eu.

Švietimo ir kultūros GD DeutschEnglishfrançais

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos